Arbeids- og kompetanseområde

Matematikkdidaktikk

Underviser i
 • Matematikkdidaktikk i barnehageutdanningen
 • Matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen
 • Master
 • Etter-og videreutdanningskurs
Forskar på
 • Matematiske samtaler
 • Regnefortellinger
 • Begynneropplæring
 • Matematikkvansker
Forskargrupper

Publikasjonar

 • LitEd: Fagspesifikk literacy i lærerutdannningen – et tverrfaglig intervensjonsstudium

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Fosse, Trude, Hauge, Kjellrun Hiis, Rimmereide, Hege Emma, Wang, Yvonne Margaretha (2022)
 • Barnehagelæreres og læreres fortellinger om barns problemstilling og problemløsning, og barns regnefortellinger

  (2022)
 • Issues with using Activity Theory to understand how Master students view their research skills as contributing to their future teaching.

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2022)
 • Issues with using Activity Theory to understand how master's students view their research skills as contributing to their future teaching

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2022)
 • Year 2 children posing and solving their own written problems.

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2022)
 • Issues with using Activity Theory to understand how Master students view their research skills as contributing to their future teaching

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian, Lange, Troels (2022)
 • Barn på 2. trinn lager og løser sine egne skriftlige problemer

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2021)
 • Milieus of learning in a Norwegian mathematics textbook

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2021)
 • Milieus of learning in a Norwegian mathematics textbook.

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2021)
 • Regnefortellinger

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2021)
 • Regnefortellinger i begynneropplæringen - nye muligheter

  (2020)
 • Kindergarten Teachers’ Stories About Young Children’s Problem Posing and Problem Solving

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Å formulere og løse problemer i barnehagen

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Alle skal med - sammen om matematikkvansker

  Fosse, Trude, Lode, Beate, Ånestad, Gerd (2020)
 • Using problem posing to bring real-life into the mathematics classroom: can it be too real?

  Fosse, Trude, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Forord

  (2019)
 • Regnefortellinger

  (2019)
 • Rom for matematikk - i barnehagen

  (2019)
 • Regnefortellinger i begynneropplæringen

  (2018)
 • Stories Neglected About Children's Mathematics Learning in Play

  Fosse, Trude, Johansson, Maria L., Lossius, Magni Elen Hope, Wager, Anita, Wernberg, Anna (2018)
 • Mathematics as the Trojan horse in Norwegian early childhood policy?

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Lossius, Magni Elen Hope, Meaney, Tamsin (2018)
 • Kindergarten teachers' views on problem solving and the mathematical activities of young children

  Fosse, Trude, Lange, Troels, Meaney, Tamsin (2018)
 • “I find that pleasurable and play-oriented mathematical activities create wondering and curiosity”: Norwegian Kindergarten Teachers’ Views on Mathematics.

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2018)
 • (Wanting to do) Ethical research in a shifting context

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø, Fosse, Trude, Lange, Troels, Lie, Johan, Lossius, Magni Elen Hope, Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena (2017)
 • “I find that pleasurable and play-oriented mathematical activities create wondering and curiosity”: Norwegian Kindergarten Teachers’ Views on Mathematics

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2017)
 • What characterises mathematical conversations in a Norwegian kindergarten?

  (2016)
 • Neglected stories of mathematics learning in early childhood

  Fosse, Trude, Johansson, Maria L, Lossius, Magni Elen Hope, Wager, Anita, Wernberg, Anna (2016)
 • Norske barnehagelæreres arbeid med matematikk

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2016)
 • Norwegian kindergartenteachers' work with mathematics

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2016)
 • Barnehagelæreres arbeid med matematikk i barnehagen

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2015)
 • Barnehagelæreres arbeid med matematikk

  Lossius, Magni Elen Hope, Fosse, Trude (2015)
 • Conflicting Narratives About What Counts As Mathematics in Early Childhood

  Lossius, Magni Elen Hope, Fosse, Trude, Maria, Johansson, Wager, Anita, Wernberg, Anna (2015)
 • Mathematical conversations in kindergarten - what characterises them

  (2014)
 • BLU- matematikk i den nye barnehagelærerutdanningen

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2014)
 • Utvikling av barnehagelæreren i matematikk

  Fosse, Trude, Lossius, Magni Elen Hope (2014)
 • Matematikksamtaler i barnehagen

  (2013)
 • Matematiske samtaler i barnehagen

  (2013)
 • Mathematical conversations

  (2013)
 • Mathematical conversations in kindergarten

  (2013)
 • Forord

  (2012)
 • Rom for matematikk - i barnehagen

  (2012)
 • Studenters utprøvende praksis - muntlige ferdigheter som redskap for matematisk innsikt

  Fosse, Trude, Lode, Beate (2012)
 • From workinggroup: Young children (0-10) and mathematics

  Fosse, Trude, Pálsdóttir, Guðbjörg, Steinthorsdottir, Olöf Björg. (2012)
 • Mer praksis i lærerutdanning - utprøving av nye praksisformer

  Lode, Beate, Fosse, Trude (2012)
 • Working Group: Young children (0-10) and mathematics

  Fosse, Trude, Pálsdóttir, Guðbjörg, Steinthorsdottir, Olof B (2011)
 • LÆREMIDDEL: Regning i alle fag- kroppsøving Digitalt etterutdanningsmateriell

  Fosse, Trude, Hallås, Oddrun, Lossius, Magni Hope (2010)
 • Regning i alle fag- kroppsøving Digitalt etterutdanningsmateriell

  Lossius, Magni Hope, Hallås, Oddrun, Fosse, Trude (2010)
 • Mathematics in Norwegian kindergarten

  (2010)
 • Pilotprosjekt: Mer praksis i lærerutdanning - Utprøving av praksisformer

  Lode, Beate, Fosse, Trude (2010)
 • Pilotprosjekt: ?Mer praksis i lærerutdanning - Utprøving av praksisformer?

  Lode, Beate, Fosse, Trude (2010)
 • Elektroniske tavler

  (2009)
 • Nomus

  Lode, Beate, Blomhøj, Morten, Skånstrøm, Mikael, Østergaard, Kaj, Hansen, Ragnhild, Andersen, Orla, Fosse, Trude (2009)
 • Læringssamtalen og Skolebasert allmennlærerutdanning. -Pilotprosjekt-

  Lode, Beate, Fosse, Trude (2009)
 • Holmboeprisen 2006

  Fosse, Trude, Svorkmo, Anne-Gunn (2006)
 • Skolestart: en studie av 6-åringers forventninger til skolen med særlig vekt på matematikkundervisningen

  (2004)
 • Matematikktakk 4 - Lærarrettleiing - Fellesutgåve

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 4a, Bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 4a, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 4b, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 4b, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 7 - Lærarrettleiing - Fellesutgåve

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 7 Bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 7 og Tikktakk trening 7 : fasit

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 7, Nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Tikktakk trening 4a Bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Tikktakk trening 4a, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Tikktakk trening 4b, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Tikktakk trening 4b, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Tikktakk trening 7 Bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Tikktakk trening 7, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1999)
 • Matematikktakk 3 - Læarrettleiing - Fellesutgåve

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 3a, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 3a, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 3b, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 3b, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 6 - Lærarrettleiing- Fellesutgåve

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 6 og Tikktakk trening 6 fasit

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 6, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Matematikktakk 6, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Tikktakk trening 3a, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Tikktakk trening 3b, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Tikktakk trening 3b, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Tikktakk trening 6 bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Tikktakk trening 6, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Tikktakktrening 3a, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1998)
 • Lydbok Matematikktakk for 2.klasse

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 2 - Læarrettleiing- Fellesutgåve

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 2a, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 2a, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 2b, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 2b, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 5 - Lærarrettleiing- Fellesutgåve

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 5 og Tikktakk trening 5 : fasit

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Matematikktakk 5, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Tikktakk trening 2a, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Tikktakk trening 2b, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Tikktakk trening 5, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Tikktakk trening 5, nynorsk

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Tikktakktrening 2a, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Tikktakktrening 2b, bokmål

  Fosse, Trude, Sælensminde, Anne Kari (1997)
 • Hva venter de seg - av skolens matematikk? En studie av 6-åringers sosialisering til matematikkundervisningen

  (1996)
 • Geometri og små barn - hva er det?

  Fosse, Trude, Munter, Jacob Linde (1996)
 • De små teller også. Matematikken i førskolepedagogikken

  Henjum, Jon, Jahr, Einar, Lindén, Nora, Munter, Jacob Linde, Reikerås, Elin Kristi Lie, Høines, Marit Johnsen, Fosse, Trude, Fosse, Trude (1996)
 • Leik med tall

  Fosse, Trude, Selvik, Bjørg Kristin, Fellstad, Lena Merethe (1992)