Fagseksjonsleiar

Vigdis Aasheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fagseksjonsleder for masterutdanningene i jordmorfag og helsesykepleie. I tillegg til dette er jeg førsteamanuensis ved master i jordmorfag hvor jeg primært er veileder for masterstudenter innen forskjellige temaer. 

Underviser i

Underviser i forskningsmetode. Veileder masterstudenter.

Forskar på
 • Pregnancy outcomes in relation to country of birth
 • Jeg forsker ved hjelp av registerstuder på fødselsutfall blant innvandrerkvinner og leder forskningsprosjektet: Svangerskaps- og fødseskomplikasjoner i forhold til mors fødeland.
Forskargrupper
 • Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM)​​​​​​​

Publikasjonar

 • Somali immigrant women's knowledge of and experiences with folic acid supplement use before and during pregnancy: A qualitative study from Norway

  Abdi Aw-Nuur, Hana, Abdullahi Diriye, Nasra, Aasheim, Vigdis, Engen, Tone, Mehrara, Lydia, Skirnisdottir Vik, Eline (2024)
 • Somali immigrant women’s knowledge of and experiences with folic acid supplement use before and during pregnancy: A qualitative study from Norway

  Abdi Aw-Nuur, Hana, Abdullahi Diriye, Nasra, Aasheim, Vigdis, Engen, Tone, Mehrara, Lydia, Skirnisdottir Vik, Eline (2024)
 • Seasonal variation in gestational diabetes mellitus among women in Norway: a national population-based study

  Stalheim, Astrid Melteig, Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sletner, Line, Stafne, Signe Nilssen, Qvigstad, Elisabeth (2023)
 • Risk of Subsequent Preeclampsia by Maternal Country of Birth: A Norwegian Population-Based Study

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2023)
 • Maternal body mass index by country of birth and length of residence in immigrant women in Norway

  Nilsen, Roy Miodini, Macsali, Ferenc, Schytt, Erica, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Mæland, Karolina Sofia, Aasheim, Vigdis (2022)
 • Gestational diabetes and maternal country of birth

  Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sørbye, Linn Marie, Vik, Eline Skirnisdottir, Schytt, Erica (2022)
 • Migrant Somali women’s experiences with their first contact with the labor ward prior to admission: A qualitative study

  Vik, Eline Skirnisdottir, Hashi, Randa M. A., Hamud, Maryam Essa, Aasheim, Vigdis, Kringeland, Tone Åslaug, Aasekjær, Katrine (2022)
 • Rsik of Recurrent Preeclampsia by Maternal Region of Birth: A Nationwide Population-based Study

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2022)
 • Seasonal variation in gestational diabetes mellitus

  Stalheim, Astrid M., Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sletner, Line, Stafne, Signe Nilssen, Qvigstad, Elisabeth (2022)
 • Hvordan utdanne flere jordmødre i Norge?

  Vik, Eline Skirnisdottir, Engen, Tone, Aasheim, Vigdis, Aasekjær, Katrine, Nilsen, Anne Britt Vika, Kringeland, Tone Åslaug (2021)
 • Adverse neonatal outcomes in parous women who migrate to a new country after the first birth: a population-based study in Norway

  Vik, Eline Skirnisdottir, Nilsen, Roy Miodini, Aasheim, Vigdis, Small, Rhonda, Moster, Dag, Schytt, Erica (2021)
 • Adverse neonatal outcomes in parous women who migrate to a new country after the first birth: a population-based study in Norway

  Vik, Eline Skirnisdottir, Nilsen, Roy Miodini, Aasheim, Vigdis, Small, Rhonda, Moster, Dag, Schytt, Erica (2021)
 • Epidural analgesia for labour pain in primiparous women in Norway – the impact of country of birth and migration related factors

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica (2021)
 • Epidural analgesia for labour pain in primiparous women in Norway – the impact of country of birth and migration related factors

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica (2021)
 • How Midwives of the North view and protect normal birth

  Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis, Sjøen, Kristine G., Seljeset, Elin (2021)
 • Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i forhold til mors fødeland

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Schytt, Erica, Iversen, Marjolein M., Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Mæland, Karolina Sofia (2021)
 • Associations between seasonality and gestational diabetes mellitus

  Stalheim, Astrid M., Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sletner, Line, Nilsen, Roy Miodini, Aasheim, Vigdis (2021)
 • Preconception Folic Acid Supplement Use in Immigrant women (1999-2016)

  Nilsen, Roy Miodini, Daltveit, Anne Kjersti Nesje, Iversen, Marjolein M., Sandberg, Marit, Schytt, Erica, Small, Rhonda (2021)
 • Preconception Folic Acid Supplement Use in Immigrant Women (1999-2016)

  Nilsen, Roy Miodini, Daltveit, Anne Kjersti Nesje, Iversen, Marjolein M., Sandberg, Marit, Schytt, Erica, Small, Rhonda (2021)
 • Gestational diabetes mellitus by maternal country of birth and length of residence in immigrant women in Norway

  Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sørbye, Linn Marie, Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis (2021)
 • Gestational diabetes mellitus by maternal country of birth and length of residence in immigrant women

  Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sørbye, Linn Marie, Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis (2021)
 • Placental Abruption by Maternal Country of Birth: a nationwide population-based study

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2021)
 • Pregnancy Outcomes in Immigrant Women in Norway

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2021)
 • Complications during pregnancy and childbirth in immigrant women giving birth in Norway

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Aasheim, Vigdis, Schytt, Erica, Nilsen, Roy Miodini (2021)
 • Placental abruption in immigrant women in Norway: a population-based study

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2020)
 • Gestational diabetes mellitus by maternal country of birth and length of residence in immigrant women in Norway

  Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sørbye, Linn Marie, Vik, Eline Skirnisdottir, Schytt, Erica (2020)
 • Paternal country of origin and adverse neonatal outcomes in births to foreign-born women in Norway: A population-based cohort study

  Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Small, Rhonda, Moster, Dag, Schytt, Erica (2020)
 • Epidural analgesia for labour pain in nulliparous women in Norway in relation to maternal country of birth and migration related factors

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica (2020)
 • Somali women's experiences of antenatal care: A qualitative interview study

  Utne, Renate, Antrobus-Johannessen, Chloe Lindsay, Aasheim, Vigdis, Aasekjær, Katrine, Vik, Eline Skirnisdottir (2020)
 • Country of first birth and neonatal outcomes in migrant and Norwegian-born parous women in Norway: a population-based study

  Vik, Eline Skirnisdottir, Nilsen, Roy Miodini, Aasheim, Vigdis, Small, Rhonda, Moster, Dag, Schytt, Erica (2020)
 • Adverse pregnancy outcomes in immigrant women with diabetes: a population-based study 1999-2013

  Iversen, Marjolein M., Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis (2019)
 • Stillbirth in relation to maternal country of birth and other migration related factors: a population-based study in Norway

  Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis, Schytt, Erica, Small, Rhonda, Dag, Moster, Nilsen, Roy Miodini (2019)
 • Epidural analgesia in first time mothers in relation to country of birth and migration to Norway

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica (2019)
 • Preconception folic acid supplement use in immigrant women (1999-2016)

  Nilsen, Roy Miodini, Daltveit, Anne Kjersti, Iversen, Marjolein M., Sandberg, Marit Gulbrandsen, Schytt, Erica, Small, Rhonda (2019)
 • Emergency medical technicians’ experiences with unplanned births outside institution: a qualitative interview study

  Vagle, Hanne, Haukeland, Gunn Terese, Dahl, Bente, Aasheim, Vigdis, Vik, Eline Skirnisdottir (2019)
 • "Kompetente yrkesutøvere, ikke varme hender"

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Giertsen, Agnes Cecilie Wilhelmsen, Aasheim, Vigdis (2019)
 • Stillbirth in relation to maternal country of birth and other migration related factors: a population-based study in Norway

  Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis, Schytt, Erica, Small, Rhonda, Moster, Dag, Nilsen, Roy Miodini (2019)
 • Preeclampsia by maternal reasons for immigration: A population-based study

  Nilsen, Roy Miodini, Vik, Eline Skirnisdottir, Rasmussen, Svein, Small, Rhonda, Moster, Dag, Schytt, Erica (2018)
 • Kapittel 10. Reproduktiv helse blant innvandrerkvinner

  Bakken, Kjersti Sletten, Aasheim, Vigdis (2017)
 • Epidural analgesia in first time mothers in relation to country of birth and migration to Norway

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Small, Rhonda, Vik, Eline Skirnisdottir, Schytt, Erica (2017)
 • Stillbirth in relation to mother’s country of birth and migration related factors: a population-based registry study

  Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Small, Rhonda, Moster, Dag, Schytt, Erica (2017)
 • Pregnancy outcomes in relation to country of birth

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Small, Rhonda, Vik, Eline Skirnisdottir, Schytt, Erica (2017)
 • Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Anne Britt Vika, Reinar, Liv Merete, Lukasse, Mirjam (2017)
 • Normale fødsler er blitt unormale

  Aune, Ingvild, Lilleengen, Anne-Marie, Aasheim, Vigdis, Bjerck, Kari (2016)
 • Factors associated with having the first baby at an advanced age

  Nilsen, Anne Britt Vika, Schytt, Erica, Waldenström, Ulla, Rasmussen, Svein, Aasheim, Vigdis, Espehaug, Birgitte (2014)
 • Satisfaction with life during pregnancy and early motherhood in first-time mothers of advanced age: A population-based longitudinal study

  Aasheim, Vigdis, Waldenström, Ulla, Rasmussen, Svein, Espehaug, Birgitte, Schytt, Erica (2014)
 • Adverse pregnancy outcomes related to advanced maternal age compared with smoking and being overweight

  Waldenstöm, Ulla, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Anne Britt Vika, Rasmussen, Svein, Pettersson, Hans Järnbert, Schytt, Erica (2014)
 • Psychological distress in older first time mothers, from mid-pregnancy to 18 months after birth

  Aasheim, Vigdis, Waldenström, Ulla, Rasmussen, Svein, Schytt, Erica (2013)
 • Experience of childbirth in first-time mothers of advanced age - a Norwegian population-based study

  Aasheim, Vigdis, Waldenström, Ulla, Rasmussen, Svein, Schytt, Erica (2013)
 • Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Anne Britt Vika, Lukasse, Mirjam, Reinar, Liv Merete (2012)
 • Expectations and experience of childbirth in first-time mothers of advanced age

  Aasheim, Vigdis, Schytt, Erica, Rasmussen, Svein, Waldenström, Ulla (2012)
 • Associations between advanced maternal age and psychological distress in primiparous women, from early pregnancy to 18 months postpartum

  Aasheim, Vigdis, Waldenström, Ulla, Hjelmstedt, Anna, Rasmussen, Svein, Pettersson, Hans, Schytt, Erica (2012)
 • Postponement of childbirth associated with distress in women with a history of depression

  Aasheim, Vigdis, Rasmussen, Svein, Hjelmstedt, Anna, Waldenström, Ulla, Schytt, Erica (2011)
 • Psychological distress during pregnancy and post partum in primiparous women of advanced age

  Aasheim, Vigdis, Rasmussen, Svein, Hjelmstedt, Anna, Waldenström, Ulla, Schytt, Erica (2011)
 • Eldre førstegangsfødende kvinner og psykisk uro

  Aasheim, Vigdis (2011)
 • Jordmorutdanningen 150 år i Bergen : historiske linjer og personlige betraktninger

  Brunstad, Anne, Aasheim, Vigdis (2011)
 • Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Anne Britt Vika, Lukasse, Mirjam, Reinar, Liv Merete (2011)
 • Metodiske refleksjoner og utvikling av intervjugudie i et prosjekt om kvinners opplevelse ved overflytting underveis i fødselen. "Kvalitativ metode i teori og praksis" 10 studiepoeng PhD nivå

  Aasheim, Vigdis (2008)
 • Hvordan kan et sosialkonstruktivistisk perspektiv brukes for å avdekke hvordan risikobegrepet er til stede i fødselsomsorgen? Vitenskapsteoretisk essay 15 studiepoeng PhD - nivå

  Aasheim, Vigdis (2008)
 • Forløsningspraksis og fødselsrifter

  Nilsen, Anne Britt Vika, Aasheim, Vigdis, Brunstad, Anne (2007)
 • Midwives' experience regarding delivery and perineal tears

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Anne Britt Vika, Brunstad, Anne (2007)
 • Transfer during labour: A challenge or a problem at low-risk birth units?

  Nilsen, Anne Britt Vika, Aasheim, Vigdis, Gabrielsen, Gunn Sølva (2007)
 • Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Anne Britt Vika, Lukasse, Mirjam, Reinar, Liv Merete (2007)
 • Forløsningspraksis og fødselsrifter: jordmødres erfaringer

  Brunstad, Anne, Nilsen, Anne Britt Vika, Aasheim, Vigdis (2007)
 • Delivery Practices and Perineal Tears: Midwives’

  Brunstad, Anne, Nilsen, Anne Britt Vika, Aasheim, Vigdis (2007)
 • Building evidence-based teaching skills

  Nortvedt, Monica W., Graue, Marit, Drageset, Sigrunn, Aasheim, Vigdis (2005)
 • How to provide evidence-based midwifery education

  Aasheim, Vigdis, Dale, Bodil Molander, Hamre, Britt, Nortvedt, Monica W. (2005)
 • How to provide evidence-based midwifery education

  Aasheim, Vigdis, Dale, Bodil Molander, Hamre, Britt, Nortvedt, Monica W. (2005)
 • Bedre fødselsopplevelse ved mindre bruk av smertestillende

  Aasheim, Vigdis (2001)
 • Alternativ og konvensjonell fødeavdeling, bruk av smertelindring og fødselsopplevelser

  Aasheim, Vigdis (1999)