Seniorkonsulent

Wenke Wüsthoff Jortveit

Wenke Wüsthoff Jortveit
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV3002

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber i Servicetorget i Haugesund (i 3.etg.) 

HVL har et Servicetorg på hvert av sine 5 campus og de fungerer som førstelinje og informasjonssenter. Vi betjener dessuten HVL sitt felles sentralbord. Mer informasjon om Servicetorgene finner du her https://www.hvl.no/om/servicetorget/

Forøvrig er jeg plasstillitsvalgt for Parat og leder for det lokale velferdsutvalget for ansatte i Haugesund.