Seniorrådgivar

Andrea Nicole Anna Volbers

Andrea Nicole Anna Volbers
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV210

Arbeids- og kompetanseområde

• Introdusere EUs rammeprogram og kontinuerlig utvikle institusjonens EU-miljø • Mobilisere til internasjonal/EU forskningssamarbeid på organisasjonsnivå; sette og holde H2020 på dagsorden på ledelses- og forskernivå • Sørge for forankring i organisasjonen. Ansvarlig for strategiarbeidet innenfor EU-feltet (tidligere HSH EU policy) og dets forankring i både Internasjonal Strategi og FoUI strategi • Arbeide for å oppnå tillits- og samarbeidsforhold overfor forskere og eksternt • Utvikling av strategisk samarbeid og nettverking med andre H2020-relaterte rådgivnings-, konsulent og kursmiljøer i regionen, nasjonalt og internasjonalt • Sørge for at institusjonen får øremerkede midler til eget EU-arbeid. Søker PES-rammebevilgning på vegne av organisasjonen • Oppdatering rundt EUs rammeprogramm og relevante søknads- og nettverksmuligheter • Informerer om internasjonale søknads- og prosjektmuligheter og jobber for å finne passende EU-match/konsortia for forskere • Motiverer til og følger opp under konkret prosjekt- og søknadsutvikling • Legge til rette for nødvendig kompetansebygging på organisasjons- og individnivå med relevante kurstilbud. • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av hjemmebesøk for SrE-direktøren og andre H2020-relaterte infomøter og workshops på campus Stord og Haugesund • Planlegging og gjennomføring av delegasjonsreiser slik som studieturer, EU-brokerage events, kontaktmøter med koordinatorer • Relevante saker forberedes til ledergruppen og styre

Forskar på

  • Diplom-geolog med PhD innen paleoklima
  • https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=31992&la=no&action=sok