Assisterande instituttleiar

Bente Opheim

Arbeids- og kompetanseområde

Er historikar med særskild kompetanse på mellomalderen. Har også arbeidd ein del med digital analyse av historisk materiale og digital kompetanse i undervisning og læring. Eg underviser og rettleiar også innan ulike historiedidaktiske tematikkar som angår innhald og bruk av lærebøker, undervisning i samfunnsfag, læreplanar, vurdering og så vidare.

Underviser i
 • Grunnskulelærarutdanninga
 • Master i samfunnsfagdidaktikk
Forskar på
 • Mellomalderhistorie
 • Historiedidaktikk
 • Historiske mytar og forteljingar
 • Mellomalderhistorie
 • Sosiale relasjonar og -nettverk
 • Historiedidaktikk
 • Historiske mytar og forteljingar
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Lærarstudentar si oppleving av ei mentorordning i norsk grunnskulelærarutdanning

  Opheim, Bente, Faye, Reidun (2021)
 • Moteklær forbudt!

  (2020)
 • Vekterne passer på byen

  (2020)
 • Nettverksmakt. Sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1208

  Brathetland, Bente, Ersland, Geir Atle (2019)
 • Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017

  Eriksson, Stig Audun, Hallås, Bjørg Oddrun, Heide, Eldar, Brathetland, Bente Opheim, Grande, Per Bjørnar, Lyngstad, Mette Bøe (2019)
 • Digtial storytelling in history

  (2018)
 • Meistring mot master - Delrapport STIL-prosjektet

  Brathetland, Bente Opheim, Faye, Reidun (2018)
 • Meistring mot master - STIL-delprosjekt

  Brathetland, Bente Opheim, Faye, Reidun (2018)
 • City Walk - Bergen

  (2017)
 • City walk - Bergen through a 1000 years

  (2017)
 • Førsteklasses seminar - eit STIL-prosjekt

  (2017)
 • Seminar med STIL - Utviklingsprosjekt for å fremme studieintensive arbeidsformer i GLU

  (2017)
 • Bergen - international history

  (2016)
 • Frå intensjon til praksis - lokale læreplanar som inntak til lærarane sin tolking av faget.

  (2016)
 • Historical City Walk in Bergen

  (2016)
 • Historical City Walk in Bergen

  (2016)
 • Presentasjon av nasjonale retningslinjer for samfunnsfag i den nye 5-årige lærerutdanninga

  (2016)
 • Samfunnsfaget i forslaget til nye nasjonale retningsliner for 5-årig lærarutdanning

  (2016)
 • Arbeidet med nye retningsliner for samfunnsfag i ny lærarutdanning

  (2015)
 • Utbrotet av innbyrdesstridane

  (2015)
 • Saga samfunn (vitenskapsteoretisk kapittel til phd-avhandling

  (2014)
 • Den digitale utfordringa

  (2009)
 • Vestlandets historie ut i skolen - rapport frå eit pilotprosjekt

  (2009)
 • Lokalhistorie på timeplanen Vestlandets historie ut i skolen

  Brathetland, Bente, Skram, Dag, Eikaas, Harald, Økland, Nils Tore Gram (2008)
 • Lars Hermansson: Släkt, venner och makt

  (2004)
 • Sigurd Hallvardsson

  (2004)
 • Family, friends and power. Political culture of the elite in 12th-century

  (2004)
 • Eksempel på bruk av XML i humanistisk forskning

  (2003)
 • Inge Haraldsson krokrygg

  (2003)
 • Orm Ivarsson kongsbror

  (2003)
 • Ragnhild Skoftedotter

  (2003)
 • Perspektiver og empirisk prøving. En samtale med Knut Helle

  Brathetland, Bente, Sigurdsson, Jón Vidar (2003)
 • Text encoding and analysis of social relations in Scandinavian kings' sagas

  (2002)
 • Hallkjell Jonsson

  (2001)
 • Håkon Herdebreid, Inge Krokrygg

  (2001)
 • Kinship terminology in Old Norse Sagas

  (2001)
 • Political Networks and Factions: Online Prosopography of Medieval Scandinavian Sagas

  (2001)
 • Text encoding and analysis of social relations in the Scandinavian kings' sagas

  (2001)
 • Old Norse sagas

  (2000)
 • Recreating the world of the sagas - perspectives on computer analysis of medieval narrative texts

  (2000)
 • Vegen mot det elektroniske universitetet - Pedagogiske vurderingar av IT-basert seminarundervisning i historiefaget

  (2000)
 • Nordic history

  Brathetland, Bente, Ulvund, Frode (2000)