Høgskulelektor

Sølvi Anne Eide Lunde

Arbeids- og kompetanseområde

Funksjon: Emneansvarleg for emne 2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetenesten og psykisk helse samt praksisemne heimesjukepleietenesta, psykisk helseteneste og sykehjem/ institusjon med fokus på langtidssjuke.

Bakgrunn: Vidareutdanning innan kreft - og psykiatrisk sjukepleiar samt leiarutdanning. Omlag 30 års erfaring hovudsakleg frå kommunehelsetenesta både som utøvande kreft- og psykiatrisk sjukepleiar samt leiar på ulike nivå.

Praksis: Er praksislærar innan heimesjukepleietenesta, psykisk helseteneste og sykehjem/ institusjon med fokus på langtidssjuke.

Underviser i

 • Fagområde knytta til min bakgrunn med hovedvekt på kroniske og langvarige helseutfordringar og lindrande behandling samt helsefremmande og sjukdomsforebyggande arbeid.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Lunde, Sølvi Anne Eide, Andersen, Irene Aasen, Solheim, Inger, Braseth, Turid Aarhus, Kaale, Helga Kristin, Fredheim, Kari, Strøm, Bergliot, Blåsternes, Edith Margrethe, Løberg, Aina Helen, Aasen, Unni Margrethe Uren, Skahjem, Anne Charlotte (2021)
 • Kva er viktig for deg i sluttfasen av livet?

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Ressursnettverka i kreftomsorg og lindrande behandling si rolle i pasienten sine overganger mellom sjukehus og kommune

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Avklarende samtaler - Sykepleieres erfaring med ikke planlagte, avklarende samtaler med pasienter i siste fase av livet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Bie, Kristin (2019)
 • Palliativ behandling, pleie og omsorg - utdanningskvalitet i bachelor sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Fjose, Marianne, Valen, Kristin, Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Skogstrand, Sigrid Bøe, Sand, Anne Marit (2018)
 • Brukarmedverknad i utdanning Presentasjon ved fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Sogndal

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Langesæter, Marit (2018)
 • Sykepleierstudenter lærer å kommunisere med barn. Tilnærming i et helsefremmende perspektiv.

  Drange, Brit Bårdsen, Lunde, Sølvi Anne Eide (2017)
 • Vurdering av klinisk sluttkompetanse

  Havnerås, Åshild, Lunde, Sølvi Anne Eide, Vae, Karen Johanne Ugland, Heimro, Lovise (2017)
 • Individual care plan at the palliative stage – helping relatives to cope

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2017)
 • Individuell plan i palliativ fase – ei hjelp til meistring for pårørande

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2017)
 • "Dro til Oslo og fortalte om hvordan syke bamser fikk god sykepleie"

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Drange, Brit Bårdsen (2017)
 • Sjukepleiestudentar lærer å kommunisere med barn - i eit helsefremmande perspektiv

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Drange, Brit Bårdsen (2017)
 • Palliasjon er også eksistensiell omsorg

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Haugen, Dagny Faksvåg, Austreim, Mette Hermansen (2017)
 • Gardening in challenging climate. What is evoked and provoked when persons participate in Practice Development processes?

  Eriksen, Kristin Ådnøy, Lunde, Sølvi Anne Eide, Langesæter, Marit (2016)
 • Den varlege samtalen

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2016)
 • Den varlege samtalen - ivaretaking av eksistensiell og åndeleg omsorg

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2016)
 • Individuell plan og koordinator

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2016)
 • Eit prosjekt relatert til eksistensiell og åndeleg omsorg

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2015)
 • Individuell Plan i palliasjon

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2015)
 • Lunde, S.A.E.(2015)Fagutvikling innan eksistensiell/åndeleg omsorg i G. Bjørke (red.)Forskning og utviklingsarbeid innan høgskolen – framgangsmåtar: Ei essaysamling om metodetilnærmingar innan førstelektorkvalifisering. HSH-rapport;2015/4

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2015)
 • Eksistensiell og åndelig omsorg for alvorlig syke og dødende i kommunehelsetjenesten. Nasjonal konferanse i samhandling

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Austreim, Mette Hermansen, Lofthus, Kjersti Hjelmervik (2015)
 • Sluttrapport Eksistensiell/åndelig omsorg for alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten 01.10.12 - 31.12.14

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Austreim, Mette Hermansen, Lofthus, Kjersti Hjelmervik (2015)
 • Individuell Plan- ein plan for eit verdig liv

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2014)
 • Det handler om å våge! Eksistensiell og åndelig omsorg til palliative pasienter og deres pårørende i kommunehelsetjenesten

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Austreim, Mette Hermansen, Lofthus, Kjersti Hjelmervik (2014)
 • "Det handler om å våge" - om å tilrettelegge for samtale om eksistensielle og åndelige tema og bruk av "HOPE-modellen"

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Austreim, Mette Hermansen, Risvold, Martin (2014)
 • Samhandling om palliasjon i Helse Fonna-regionen : hvordan har felles FoU-enhet bidratt til økt samhandling om palliasjon?

  Haraldseid, Gunn, Håland, Astrid, Lunde, Sølvi Anne Eide (2013)
 • Det handler om å våge! Eksistensiell og åndelig omsorg til palliative pasienter og deres pårørende i kommunehelsetjenesten

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Austreim, Mette Hermansen, Lofthus, Kjersti Hjelmervik (2013)
 • Individuell Plan i palliasjon

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2012)
 • Individuell Plan i palliativ fase, - ein plan for eit verdig liv

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2012)
 • Individuell Plan i palliativ fase, - ein plan for eit verdig liv

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2012)
 • Individuell plan – hjelp til å skape orden i en kaotisk hverdag

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Helgesen, Ragnhild, Mæland, Marie (2012)
 • Individuell plan -hjelp til å skape orden i en kaotisk hverdag

  Mæland, Marie, Helgesen, Ragnhild, Lunde, Sølvi Anne Eide (2012)