Dekan

Torbjørn Roloff Heyerdahl

Torbjørn Roloff Heyerdahl
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4043-1

Arbeids- og kompetanseområde

Dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS).

Jeg har mer enn 14 års fartstid som leder og som fagspesialist i industrien på Vestlandet. I de fleste av årene har jeg også hatt en vitenskapelig bistilling. Jeg begynte som førsteamanuensis i organisasjons- og ledelsesfag på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved campus Haugesund, men har også tidligere vært engasjert ved HVL som faglig ressurs både i Bergen og på Stord.

Jeg har over mange år ivaretatt omfattende kurs- og utdanningstiltak direkte rettet mot virksomheter i både offentlig og privat sektor på Vestlandet.  I tillegg har jeg vært aktiv foreleser og også sensor ved flere høyere utdanningsinstitusjoner. 

Av utdanning er jeg dr.oecon i organisasjonsvitenskap fra institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH), og Cand.polit./hovedfag fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har jeg en toårig kandidatutdanning fra medielinja fra Høgskulen i Volda.

Siden 2018 har jeg vært oppnevnt konfliktrådsmegler og er fra 2020 oppnevnt i en styringskomite i regi av Haugaland Vekst – med blikk på utdanningsspørsmål og profilering. I tillegg har jeg vært initiativtaker og medlem av Arbeidslivsrådet for industrifag siden 2019. Det er et samarbeid med deltakelse fra HVL, utdanningsinstitusjoner, fylkeskommunale myndigheter, NAV, industri og næringsforeninger. I tillegg har jeg vært styreleder for Stiftelsen for studentboliger i Volda sammen med representanter fra blant annet det daværende Kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet.  

 

Ta gjerne kontakt på Torbjorn.Heyerdahl@hvl.no

 

 

 

 

Underviser i

Mine undervisningsområder gjelder

Organisasjonspsykologi

Organisasjonsteori

Organisasjonsdesign

Ledelse  

HR-ledelse

Arbeidslivsfag

Kommunikasjonsfag 

Statsvitenskap/offentlig politikk og styringsformer  

Etikk og samfunnsansvar 

 

Forskar på

Min forskning var inntil 2008 (etter 2008 gikk jeg ut av vitenskapelig hovedstilling) sentrert rundt

Reguleringsregimer for petroluemssektoren - komparative analyser Norge og Storbritannia

Kommunikasjonssystemer for lover og regler i samferdselsektoren - komparative analyser Norge og Danmark 

Publikasjonar

 • HSH en etter- og videreutdanningsaktør

  Gjøsæter, Åge, Heyerdahl, Torbjørn S (2009)
 • Offentlig ledelse etter Terra-sakene

  Langåker, Lise, Heyerdahl, Torbjørn S (2008)
 • Vitenskap - ikke et marked

  Encheva, Sylvia, Heyerdahl, Torbjørn S (2005)
 • Terror, skipsfart og statsforvaltning

  (2005)
 • Offentlig sektor - mer enn marked

  Heyerdahl, Torbjørn S, Langåker, Lise (2005)
 • A New Gas World Administration of gas trade in the North Sea. A comparative study of national system transitions for gas trade disposal in Norway and in the United Kingdom 1962-2002

  (2004)
 • Bommen ned for velferdsstaten

  (2004)
 • Faglig uttalelse

  (2004)
 • Hva skal vi leve av - Norge i fremtiden

  (2004)
 • Norsk gass og svekket ressursforvaltning

  (2004)
 • Svekket forvaltning av gassen

  (2004)
 • Vestlandet som egen region

  (2004)
 • Anmeldelse av: Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsfo

  Heyerdahl, Torbjørn S, Persson, Thomas (2004)
 • New Public Management. The Transformation of Ideas and Practice. Anmeldelse

  Heyerdahl, Torbjørn S, Del Castillo, Arturo, Batora Jr., Jozef (2001)
 • Statlig informasjon og organisert respons

  (1999)
 • Statlig informasjon og organisert respons. Statlig informasjonsformidling og pressens og berørte interesseorganisasjoners respons til nye EU-regelverk i vegsektoren

  (1999)