Førstelektor

Trond Egil Arnesen

Arbeids- og kompetanseområde

 Kroppsøving. Trond Egil underviser i kroppsøving på fleire av lærarutdanningsprogramma ved HVL. Hans hovudinteresse ligg i fagdidaktikken og friluftslivet. Han er leiar for Kvantegruppa – forskargruppe for kvantitativ utdanningsforsking og er medlem i forskargruppa Læring, kroppsøving og friluftsliv. 

Underviser i

 • Kroppsøving i grunnskulelærarutdanninga
 • Kroppsøvingsdidaktikk i Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Lærarspesialisten i kroppsøving
 • Natur, helse, rørsle i Barnehagelærarutdanninga
 • Fjords & glaciers (friluftsliv for utvekslingsstudentar)

Forskar på

 • Vurdering i kroppsøving
 • Friluftsliv i skulen
 • Prestasjonsemosjonar i kroppsøving
 • Verdiendringer gjennom naturmøter i barnehagelærarutdanningen
 • IKT og konsentrasjonsproblematikk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • More and better outdoor life for the toddlers (9 m – 3 y) in kindergarten - An educational design research  methodology in kindergarten teacher education

  Sierra, Bendik, Arnesen, Trond Egil, Størkson, Marianne (2021)
 • Lærerspesialiststudenter i kroppsøving sine refleksjoner rundt sitt pedagogiske credo

  Sæle, Ove Olsen, Hallås, Bjørg Oddrun, Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil, Loftesnes, Jan Morten (2021)
 • Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework

  Arnesen, Thomas, Arnesen, Trond Egil, Elstad, Eyvind (2020)
 • Friluftsliv i morgendagens skole – lite nytt under solen?

  Abelsen, Kristian, Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik (2019)
 • Friluftliv and sustainability in the Norwegian context.

  Arnesen, Trond Egil (2019)
 • «Gymtimane var ubehagelege og eg følte meg ikkje vel når eg var i gymtimane». Om glede, angst og skam i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil (2019)
 • Resultater fra de kvantitative undersøkelsene i syklus 1.

  Arnesen, Trond Egil, Kaldestad, Arne, Kvinge, Lars Malvin Røsseland (2019)
 • High stakes effort-based assessment in Norwegian PE, a sound practice or a validity problem?

  Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin (2019)
 • Underveisvurdering med LK2020

  Nilsen, Ann-Kristin, Arnesen, Trond Egil (2019)
 • Vurdering for Læring i kroppsøving

  Nilsen, Ann-Kristin, Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik (2019)
 • Prestasjonsemosjoner i kroppsøving

  Yven Røvvevik, Robin, Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin (2019)
 • Friluftsliv i morgendagens skole – lite nytt under solen?

  Abelsen, Kristian, Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik (2018)
 • Glede, angst og skam i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil, Aadland, Helga, Nilsen, Ann-Kristin, Kvinge, Lars M. (2018)
 • Prestasjonsemosjonar i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil, Aadland, Helga, Nilsen, Ann-Kristin, Kvinge, Lars Malvin (2018)
 • Researching for Responsible and Innovative Practices in Education: Perspectives on Inclusivity/exclusivity and Methodological Challenges.

  Holdhus, Kari, Espeland, Magne, Ben-Horin, Oded, Arnesen, Trond Egil, Aadland, Helga (2018)
 • Disciplined Improvisation as a Professional Teaching Skill in the Education of Physical Education Teachers: Towards Developing Sustainable Teacher Repertoires in Pre-service Programs?

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil, Espeland, Magne (2017)
 • Towards a typology of improvisation as a professional teaching skill: Implications for pre-service teacher education programmes

  Aadland, Helga, Espeland, Magne, Arnesen, Trond Egil (2017)
 • Dans i kroppsøvingsfaget – mer enn gode intensjoner?

  Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik, Aadland, Helga (2017)
 • Hvordan forstå dybdelæring i kroppsøving?

  Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik, Nilsen, Ann-Kristin (2017)
 • Dybdelæring i kroppsøving?

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2017)
 • Friluftsliv i norsk skole – i 1967, i dag og i morgen

  Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2017)
 • Det komplekse kroppsøvingsfaget - om innhold og vurdering

  Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2017)
 • Dans i kroppsøvingsfaget – meir enn gode intensjonar?

  Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik, Aadland, Helga (2016)
 • Implementing Improvisation as a Key Curricular Concept in Pre- service Teacher Education

  Espeland, Magne, Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil (2016)
 • Friluftsliv - et hovedområde i kroppsøvingsfaget?

  Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2016)
 • Friluftliv and sustainability in the age of neoliberalism

  Arnesen, Trond Egil (2015)
 • Vurderingsordning for kroppsøvingsstudiet

  Arnesen, Trond Egil (2015)
 • Innsats i Hordaland

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2015)
 • Innsats i kroppsøving— vektlegging og fortolking hos 72 lærarar i Rogaland

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2015)
 • Friluftsliv – et hovedområde i kroppsøvingsfaget?

  Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2015)
 • Hvordan uttrykker kroppsøvingslærere at revidert plan for kroppsøving av 2012 har virket inn på deres undervisning og vurdering i faget? En kvalitativ oppfølgingsstudie av 4 kroppsøvingslærere

  Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2015)
 • Innsats som vurderingskriterium i kroppsøving—vektlegging og fortolking.

  Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2015)
 • Er praksisundervisninga relevant med tanke på improvisasjon i undervisninga?

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil (2014)
 • Physical Education in Norwegian Primary Schooling – Physical Learning Activities for Bildung or just Fun?

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil (2014)
 • Disciplined Improvisation as Professional Teaching Skills in the Education of Physical Education Teachers

  Aadland, Helga, Espeland, Magne, Arnesen, Trond Egil (2014)
 • ”Kjekt å ha!”: læraroppfatningar av praktiske og estetiske fag på barnesteget i grunnskulen

  Aadland, Helga, Espeland, Magne, Grønsdal, Ingrid A. R., Arnesen, Trond Egil, Sømoe, Kjetil (2014)
 • Dans i kroppsøvingsfaget

  Arnesen, Trond Egil (2014)
 • Vurdering for læring på idrettsfag – gamal vin på nye flasker?

  Arnesen, Trond Egil (2014)
 • A NC (National Curriculum) that cannot be Adapted to my Pedagogy does not Exist. Assessment and Pedagogy in Norwegian PE after Implementation of the NC06

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2014)
 • Hvordan uttrykker kroppsøvingslærere at revidert plan har virket inn på deres undervisnings- og vurderingspraksis i kroppsøving

  Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2014)
 • Physical education (PE) in Norwegian Primary school at a glance- a Scandinavian model for PE in primary school?

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil (2013)
 • FoU-basert utdanning i kroppsøving?

  Arnesen, Trond Egil (2013)
 • Friluftliv in the age of management by objectives

  Arnesen, Trond Egil (2013)
 • Førebilete eller fasist?

  Arnesen, Trond Egil (2013)
 • Leikande, lærande, skapande, trenande, konkurrerande eller helseførebyggande kroppsleg praksis? Kroppsøvingslærarar på barnesteget si rangering av ulike kroppslege dimensjonar i faget

  Arnesen, Trond Egil, Aadland, Helga, Moe, Vegard Fusche (2013)
 • "Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning, finst ikkje." Vurdering og undervisning i kroppsøving etter kunnskapsløftet

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2013)
 • Patterns of Teacher Practices in Practical and Aesthetical Education in Primary Schools

  Espeland, Magne ingolv, Aadland, Helga, Sømoe, Kjetil, Grønsdal Arnesen, Ingrid, Arnesen, Trond Egil (2013)
 • Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole

  Espeland, Magne, Arnesen, Trond Egil, Grønsdal, Ingrid A. R., Holthe, Asle, Sømoe, Kjetil, Wergedahl, Hege, Aadland, Helga (2013)
 • Primary Arts and Physical Education in Norwegian Schools: A gender perspective

  Grønsdal, Ingrid A. R., Arnesen, Trond Egil, Sømoe, Kjetil (2013)
 • Vurdering i kroppsøving etter innføringen av LK06 Hvordan uttrykker et utvalg kroppsøvingslærere at innføringen av LK06 og ny vurderingsforskrift har virket inn på deres undervisnings- og vurderingspraksis?

  Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2013)
 • Posisjonen til dei praktiske og estetiske faga i grunnskulen på 1.-7. trinn

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil, Grønsdal, Ingrid A. R., Sømoe, Kjetil (2012)
 • Posisjonen til kroppsøving som praktisk og estetisk fag i barneskulen 1.-7. trinn

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil, Moe, Vegard Fusche (2012)
 • Samanlikning av praksisteori hjå kroppsøvingslærarar på hovudtrinn 1-4, 5-7 og 8-10

  Arnesen, Trond Egil, Moe, Vegard Fusche, Aadland, Helga (2012)
 • Friluftsliv in Norwegian physical education

  Leirhaug, Petter Erik, Arnesen, Trond Egil (2011)
 • Kartlegging av vurdering som tema innenfor lærerutdanningen i UH-nett Vest. Samarbeidsrapport mellom universitet og høyskolene innenfor UH-nett Vest

  Arnesen, Trond Egil, Blair, Barbara, Engelsen, Knut Steinar, Gamlem, Siv Th. Måseidvåg, Helleve, Ingrid, Olsen, John Ivar, Sandal, Ann Karin, Smith, Kari (2010)
 • Skolefagsundersøkelsen 2009: Fagrapport kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil (2010)
 • Kristin Halvorsen og vi om innsats, testing og karaktervurdering

  Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik, Nilsen, Ann-Kristin (2010)
 • Vurdering i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik, Nilsen, Ann-Kristin (2010)
 • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi

  Vavik, Lars Ingebrigt, Andersland, Svein, Arnesen, Trond Egil, Arnesen, Thomas, Espeland, Magne, Flatøy, Ingunn, Grønsdal, Ingrid Arnesen Råheim, Fadnes, Per, Sømoe, Kjetil, Tuset, Gry Anette (2010)
 • Lights and shadows in the instructional use of ICT: The Norwegian Stord studies; Teachers' evaluation of ICT usage in Art and Crafts, Music education and PE

  Sømoe, Kjetil, Arnesen, Trond Egil, Espeland, Magne (2009)
 • Lights and shadows in the instructional use of ICT: The Norwegian Stord studies; Teachers? evaluation of ICT usage in Art and Crafts, Music education and PE

  Sømoe, Kjetil, Arnesen, Trond Egil, Espeland, Magne (2009)
 • Assessment for learning and gender equity in physical education. A prospect from from Norway after the implementation of the new national curriculum 2006

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Friluftsliv in Norwegian lower secondary school

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Individuell vurdering i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Teacher evaluations of ICT implementation in physical education"

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Teacher evaluations of ICT implementation in physical education"

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Teacher evaluations of effectiveness of ICT in practical and aesthetical curriulum subjects

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Teacher evaluations of effectiveness of ICT in practical and aesthetical curriulum subjects. Title of Symposium: "Lights and shadows in the use of ICT in Curriculum . The Norwegian Stord Studies"

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Vurdering i kroppsøving

  Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Assessment for Learning and Gender Equity in Physical Education. A Prospect from Norway After the Implementation of the New Curriculum 2006

  Arnesen, Trond Egil, Leirhaug, Petter Erik, Nilsen, Ann-Kristin (2009)
 • Testar ueigna til karaktersetting

  Arnesen, Trond Egil, Nilsen, Ann-Kristin, Leirhaug, Petter Erik (2009)
 • Vurdering i kroppsøving

  Leirhaug, Petter Erik, Nilsen, Ann-Kristin, Arnesen, Trond Egil (2009)
 • Teaching friluftsliv to foreigners - a closer look the Fjords & Glaciers outdoor education course

  Nerland, Jørgen Endseth, Arnesen, Trond Egil, Aadland, Helga (2007)
 • Tittel: Omfanget av friluftslivsaktivitetar i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland. Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta

  Nerland, Jørgen Endseth, Arnesen, Trond Egil (2006)
 • Omfanget av friluftsliv aktivitetar i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland. Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta

  Arnesen, Trond Egil, Nerland, Jørgen Endseth, Aadland, Helga (2005)
 • Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland.- Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil, Nerland, Jørgen Endseth (2005)