Praksisfeltet i Bergen

Er du praksisrettleiar for studentar i Bergen?