Praksisfeltet i Bergen

Er du praksisrettleiar for studentar i Bergen?

Praksisstudier ved AHS

Praksisstudier ved AL