Praksisstudier ved FHS, Bergen

Er du praksisveileder for våre studenter, vil du finne nyttig informasjon på denne siden.

Hver utdanning har en faglig og en administrativ praksisansvarlig. Hver student får tildelt en kontaktlærer som er bindeledd med praksisfeltet.

Praksisområder 

Studentene ved Fakultet for helse- og sosialfag (FHS) har klinisk praksis i et stort område. Radiografutdanningen, ergoterapiutdanningen, fysioterapiutdanningen og jordmorutdanningen er regionale utdanninger i Helseregion Vest. Studenter ved disse utdanningene må påregne å ha praksis i dette området.

De øvrige utdanningene har hovedsakelig praksis i Hordaland fylke.

Vil du bli praksisveileder?

Vil du bli praksisveileder og ønsker å utvikle veilederkompetanse, anbefaler vi at du søker deg inn på veiledningspedagogikk. Det er et tverrfaglig studie og er satt sammen av veiledet praksis kombinert med teoretisk innføring i veiledningsteori, prinsipper og metoder. Avdelingen tilbyr to studier: Innføringskurs i veiledningspedagogikk (6 studiepoeng) og Veiledningspedagogikk (30 studiepoeng).

Vi er interessert i å få flere veiledere for studenter i praksis. Er du interessert i å bli veileder, ber vi om at du tar kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du i høyremargen.

Praksisseminar og konferanser

Den enkelte utdanning tilbyr ved jevne mellomrom praksisseminar for praksisveilederne. 

Praksisseminar

Her vil du finne informasjon om praksisveiledersamlinger og praksisveilederkurs, når det blir arrangert. Aktuelt nå:

Fysioterapeututdanningen inviterer til praksisseminar 27. og 28.november.  Programmet finner du her, og påmeldingsfrist er 21.november.

Du kan melde deg på her (ved påmelding sendes et ikke bekreftelse, men når du får opp meldingen «takk svaret er sendt» er du påmeldt).

Kontaktpersoner er Anne Charlotte Skahjem og Merete Andersen ved praksiskontoret.

Ergoterapiutdanningen har praksisveilederseminar 7. desember 2018. Påmeldingsfrist er 27.november, og kontaktperson er Anne Charlotte Skahjem, acsk@hvl.no

Programmet kan du lese her. Du kan melde deg på her

Skade og forsikring i praksis

Det er viktig å gjøre seg kjent med reglene som gjelder skade og forsikring i praksisstudiene.  

Krav om politiattest 

I studieprogram der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av praksis eller klinisk undervisning, kreves det at studenter legger frem politiattest. Ved opptak til studier hvor det er mulighet for at studenter vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, må studenter levere politiattest som beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4  Se her for mer informasjon om krav om politiattest og våre retningslinjer

Taushetsplikt

Studenter i  praksis er  underlagt de samme regler for taushetsplikt som personalet ved praksisinstitusjonen, jf. Universitets- og høgskulelova § 4-6Studenter i Bergen signerer for taushetsplikt når de godkjenner utdanningsplanen sin  

Medisinsk testing

Se her for de krav som stilles til studenter vedrørende medisinsk testing og vaksinering. 

Gjennomføring og vurdering av praksisstudier

For informasjon om vurdering av praksisstudier, krav om tilstedeværelse i praksis, skikkethet mm. viser vi til nettsiden om retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Her finner du skjema for praksisstudier i helse- og sosialfag

Oversikt over praksisperioder 

Nedenfor er det lagt ut informasjon om når de ulike utdanningene i avdelingen har studenter i praksis.

Årsoversikt over praksisperioder i studieåret 2018/2019 Campus Bergen

Føring av reiseregning

Reiseutgifter refunderes etter at reiseregning er sendt inn med kvitteringer (hvis du reiser med fly, må boardingcard vedlegges). Du må selv bestille reise og forskuttere kostnadene. Ingen reiser eller evt. opphold skal faktureres høgskolen. Dersom det er behov for overnatting må dette være avklart på forhånd.

Rimeligste reisemåte skal benyttes i staten og det gis ikke diett. Skjema finner du her Statens fellesblankett. Kvitteringer limes på et A4 ark og scannes eller tas bilde av.

Reiseregningen sendes elektronisk til FHS-reiseregninger@hvl.no.

Høgskolen har gjennom Universitets- og høgskolerådet inngått nye hotellavtaler med følgende hotellkjeder:

  • Thon Hotels AS
  • Scandic Hotels AS
  • Nordic Choice Commercial Services AS
  • Rezidor Hotels Norway AS

Ved bestilling må du oppgi bestillingskode: «Universitet og høgskoleavtalen» (UH-avtalen) og «Høgskulen på Vestlandet» for å få riktig pris.

SimArena

SimArena består av 25 høyteknologiske øvingsrom. Her kan studentene tilegne seg ferdigheter i trygge omgivelser som tillater prøving og feiling. I tillegg til ferdighetstrening og simulering, brukes laboratoriene til kurs, forskning og utviklingsarbeid.

SimArena er også tilgjengelig for utleie og kan tilby uni- og tverrprofesjonelle kurs.

Her finner du mer informasjon om hvordan man kan leie våre lokaler.

Pågående prosjekter

Kvalitet i praksisstudier er et prosjekt som pågår nasjonalt. Målet med prosjektet er å gjennomføre et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse og sosialfagutdanningene slik at de kan møte fremtidens behov. For med informasjon om prosjektet, rapporter m.m., se nettsiden til UHR.

Samarbeidspartnere

Bergen kommune og Helse Bergen er blant avdelingens fremste samarbeidspartnere. Hvert studieår blir ca. en million kroner fordelt til prosjekt som skal fremme samarbeid og bidrar til å utvikle praksisfeltet som læringsarena for studentene. 

Her finner du mer informasjon om samarbeidasavtalen mellom høgskolene og Helse Bergen.

«Samarbeidsmøtet mellom høgskolene og sykehusene i Bergensregionen har vedtatt at samarbeidsmidlene/utviklingsmidlene for perioden 2017-2019 skal benyttes til å finansiere kombinerte stillinger for medarbeidere innen helse- og sosialfag.  Stillingene skal gjelde fra 15.08.17 til 15.06.19. Følgende søkere ble tildelt midler til kombinerte stillinger for perioden 2017-2019»

Her finner du avtalen med Bergen kommune