Praksisstudier ved AHS, Bergen

Er du praksisveileder for våre studenter, vil du finne nyttig informasjon på denne siden.

Hver utdanning har en faglig og en administrativ praksisansvarlig. 

Hver student får tildelt en kontaktlærer som er bindeledd med praksisfeltet.

Praksisområder

Studentene ved Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) har klinisk praksis i et stort område. Radiografutdanningen, ergoterapiutdanningen, fysioterapiutdanningen og jordmorutdanningen er regionale utdanninger i Helseregion Vest. Studenter ved disse utdanningene må påregne å ha praksis i dette området.

De øvrige utdanningene har hovedsakelig praksis i Hordaland fylke.

Skade og forsikring i praksis

Det er viktig å gjøre seg kjent med reglene som gjelder skade og forsikring i praksisstudiene.

Gjennomføring og vurdering av praksisstudier

For informasjon om vurdering av praksisstudier, krav om tilstedeværelse i praksis, skikkethet mm. viser vi til nettsiden om retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Her finner du skjema for praksisstudier i helse- og sosialfag i Bergen

Oversikt over praksisperioder ved AHS

Nedenfor er det lagt ut informasjon om når de ulike utdanningene i avdelingen har studenter i praksis.

Årsoversikt over praksisperioder i studieåret 2017/2018

Praksisseminar

Den enkelte utdanning tilbyr ved jevne mellomrom praksisseminar for praksisveilederne. 

Føring av reiseregning

Reiseutgifter refunderes etter at reiseregning er sendt inn med kvitteringer (hvis du reiser med fly, må boardingcard vedlegges). Du må selv bestille reise og forskuttere kostnadene. Ingen reiser eller evt. opphold skal faktureres høgskolen. Dersom det er behov for overnatting må dette være avklart på forhånd.

Rimeligste reisemåte skal benyttes i staten og det gis ikke diett. Skjema finner du her Statens fellesblankett. Kvitteringer limes på et A4 ark og scannes eller tas bilde av.

Reiseregningen sendes elektronisk til FHS-reiseregninger@hvl.no.

Høgskolen har gjennom Universitets- og høgskolerådet inngått nye hotellavtaler med følgende hotellkjeder:

  • Thon Hotels AS
  • Scandic Hotels AS
  • Nordic Choice Commercial Services AS
  • Rezidor Hotels Norway AS

Ved bestilling må du oppgi bestillingskode: «Universitet og høgskoleavtalen» (UH-avtalen) og «Høgskulen på Vestlandet» for å få riktig pris.

Vil du bli praksisveileder?

Vil du bli praksisveileder og ønsker å utvikle veilederkompetanse, anbefaler vi at du søker deg inn på veiledningspedagogikk. Det er et tverrfaglig studie og er satt sammen av veiledet praksis kombinert med teoretisk innføring i veiledningsteori, prinsipper og metoder. Avdelingen tilbyr to studier: Innføringskurs i veiledningspedagogikk (6 studiepoeng) og Veiledningspedagogikk (30 studiepoeng).

Vi er interessert i å få flere veiledere for studenter i praksis. Er du interessert i å bli veileder, ber vi om at du tar kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du i høyremargen.

SimArena

SimArena består av 35 høyteknologiske øvingsrom. Her kan studentene tilegne seg ferdigheter i trygge omgivelser som tillater prøving og feiling. I tillegg til ferdighetstrening og simulering, brukes laboratoriene til kurs, forskning og utviklingsarbeid.

SimArena er også tilgjengelig for utleie og kan tilby uni- og tverrprofesjonelle kurs.

Her finner du mer informasjon om hvordan man kan leie våre lokaler.

Kurs og konferanser

Avdelingen arrangerer årlige konferanser innen omsorgsteknologi og kunnskapsbasert praksis. 

Omsorgsteknologikonferansen: Formålet med denne konferansen er å spre kunnskap om omsorgsteknologi og inspirere til innovasjon og nytenking. Presentasjoner fra konferansen 2016.

Nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis 5.-6. april 2016.

Samarbeidspartnere

Bergen kommune og Helse Bergen er blant avdelingens fremste samarbeidspartnere. Hvert studieår blir ca. en million kroner fordelt til prosjekt som skal fremme samarbeid og bidrar til å utvikle praksisfeltet som læringsarena for studentene. 

Her finner du mer informasjon om samarbeidasavtalen mellom høgskolene og Helse Bergen.

«Samarbeidsmøtet mellom høgskolene og sykehusene i Bergensregionen har vedtatt at samarbeidsmidlene/utviklingsmidlene for perioden 2017-2019 skal benyttes til å finansiere kombinerte stillinger for medarbeidere innen helse- og sosialfag.  Stillingene skal gjelde fra 15.08.17 til 15.06.19. Følgende søkere ble tildelt midler til kombinerte stillinger for perioden 2017-2019»

Her finner du avtalen med Bergen kommune

 

Pågående prosjekter

Kvalitet i praksisstudier er et prosjekt som pågår nasjonalt. Målet med prosjektet er å gjennomføre et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse og sosialfagutdanningene slik at de kan møte fremtidens behov. For med informasjon om prosjektet, rapporter m.m., se nettsiden til UHR.