Praksis ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett - studiested Bergen

Informasjon til praksisveiledere og samarbeidspartnere for fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI), studiested Bergen.

Informasjon om praksis i de ulike utdanningene

Vurdering av studenters skikkethet

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. For mer informasjon, se informasjon om sikkethetsvurdering i HVL .

Prosjekt partnerskapsskolen

Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet har inngått et fireårig samarbeidsprosjekt der ulike former for samarbeid skal prøves ut. For mer informasjon, se partnerskapsprosjektets egen nettside.

Utlysing av praksiskontrakter

Vi søker samarbeid med barnehager og skoler i Bergen og omegn fra 1.8.2018. Her finner du informasjon om muligheter, forventninger og fremgangsmåte for å søke:

Avtaler, økonomi og praksisplanlegging