Praksis i bachelor i folkehelsearbeid

Informasjon til praksisveiledere og ledere tilknyttet bachelor i folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet, studiested Bergen, fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI).

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet inneholder to/tre praksisperioder som er knyttet til emner som omhandler kosthold, fysisk aktivitet og samfunn. Emneansvarlige tar kontakt med aktuelle praksissteder og avtaler antall studenter de ulike institusjonene kan ta imot. Praksisadministrasjonen utarbeider forslag til avtale, og koordinerer formalitetene knyttet til gjennomføring av praksisperiodene.

Studenter som ble tatt opp til bachelorgraden høsten 2016 og høsten 2017 skal gjennomføre to praksisperioder á 10 arbeidsdager. Studenter som ble tatt opp til bachelorgraden høsten 2018 skal gjennomføre tre praksisperioder á 10 dager, disse starter sin praksisopplæring høsten 2019.

Emneplaner for praksis beskriver organisering, innhold og mål for praksisopplæringen i bachelorutdanningen, og danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

2. studieår:
Emneplan for FHA-P-1 Praksis knyttet til kosthold
Emneplan for FHA-P-2 PRaksis knyttet til fysisk aktivitet, trening og helse

3. studieår:
Emneplan for FHA-P3 Praksis knyttet til folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv

Retningslinjer for praksis gir de formelle rammene for praksisopplæringen og er et viktig dokument du som praksisveileder forholder deg til. Retningslinjene beskriver organisering, ansvarsfordeling og rutiner ved praksisopplæringen i bachelorutdanningen.

Til øvrig infomasjon om studiet.