Praksis i bachelor i folkehelsearbeid

Informasjon til praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet campus Bergen.

Studenter som går på bachelor i folkehelsearbeid skal gjennomføre to uker praksis i andre studieår og to uker praksis i tredje studieår i ulike institusjoner eller organisasjoner.

Emneplan for praksis 2. og 3. studieår beskriver organisering, innhold og mål for praksisopplæringen i bachelorutdanningen, og danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

Emneplan for praksis 2. studieår, FHA-2 - knyttet til helefremmende arbeid

Emneplan for praksis 3. studieår, FHA-3 - knyttet til praktisk folkehelsearbeid og saksbehandling

Retningslinjer for praksis gir de formelle rammene for praksisopplæringen og er et viktig dokument du som praksisveileder forholder deg til. Retningslinjene beskriver organisering, ansvarsfordeling og rutiner ved praksisopplæringen i bachelorutdanningen.

Til ørvig infomasjon om studiet.