Innlevering av praksisvurdering i Wiseflow

Informasjon til praksislærere og studenter ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen

Rutiner ved bestått eller ikke bestått praksis:

  1. Praksislærer fyller ut sluttvurderingsskjemaet.
  2. Praksislærer og student signerer sluttvurderingsskjemaet i sluttvurderingssamtalen og beholder ett eksemplar hver.
  3. Studenten laster opp alle sider av sluttvurderingsskjema i Wiseflow som en PDF-fil innen en uke etter siste dag i praksis.
  4. Ved utsatt praksis må studenten informere praksiskoordinator ved HVL om når praksis skal fullføres. Praksiskoordinator kan da utvide innleveringsfrist.

Rutiner ved avbrutt eller ikke møtt praksis:

  1. Praksislærer gir beskjed til praksiskoordinator ved HVL.
  2. Praksislærer sender i vanlig post inn første side av sluttvurderingsskjemaet til praksiskoordinator ved HVL. Husk å krysse av for avbrutt eller ikke møtt og å signere.

Vurderingsskjemaer

 Lenke til vurderingsskjema finner du på praksissiden for utdanningen.

Brukerveiledning

Brukerveiledning for studenter: Hvordan levere inn praksisvurdering i Wiseflow.