Digital praksisvurdering

Informasjon til praksislærere og studenter ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen

Digital registrering av praksisvurderinger, 1.-3. studieår

På denne siden finner du nyttig informasjon, brukerveiledning og lenke til innleveringssiden Wiseflow.

Praksisopplæring og vurdering foregår på samme måte som tidligere. Vurderingsskjemaene finner du via praksissidene for ditt utdannelsesløp (eksempelvis GLU 1-7), se også lenker under ofte stilte spørsmål nedenfor. Når vurderingsskjemaet er fylt ut, gir du denne til studenten (i vurderingssamtalen). Studenten signerer og laster den opp digitalt i Wiseflow innen én uke etter praksisperioden er omme. Deretter registrerer du karakter (bestått/ikke bestått) på studenten i Wiseflow. 

Høgskulen på Vestlandet (HVL) benytter systemet Wiseflow som teknisk løsning for eksamener og digitale innleveringer. Fremgangsmåten for å registrere karakter digitalt er beskrevet i brukerveiledningen som man finner på denne siden. Vi anbefaler å benytte nettleserne Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari når man arbeider i Wiseflow.

Dersom studenten ikke har møtt til praksis, eller har avbrutt sin praksisperiode må praksislærer varsle praksiskontoret umiddelbart om dette, på e-post.

Brukerveiledning

Brukerveiledning for studenter. Hvordan levere inn praksisvurdering i Wiseflow?

Brukerveiledning for praksislærer. Hvordan registrere karakter/vurdering i Wiseflow?

Wiseflow

Innlogging til Wiseflow

Ofte stilte spørsmål

Jeg har problemer med å logge inn

 • Pass på at du logger inn via riktig adresse (http://wiseflow.hvl.no/).
 • Sjekk at du har valgt logg inn med "IDporten" dersom du er praksislærer.
 • Dersom påloggingsalternativet "IDporten" ikke dukker opp i menyen kan du trykke på "søk etter institusjon" for så å taste inn HVL. Da vil "IDporten" dukke opp.
 • Forsøk alternativ innloggingsløsning via IDporten (både BankID og MinID kan benyttes).

Hvilket filformat skal studenten laste vurderingsskjemaet opp i?

 • Skjemaet skal lastes opp i PDF-filformat. Etter studenten har signert skjemaet skal studenten scanne den signerte versjonen og lagre dokumentet som PDF. Deretter leverer studenten inn denne i Wiseflow, før praksislærer setter karakter.

En av mine studenter har utsatte praksisdager som ikke gjennomføres før sensurfristen. Hva gjør jeg?

 • Ta kontakt med praksiskoordinator som kan hjelpe med å forlenge fristen

Jeg har registrert feil karakter for en student

 • Ta kontakt med praksiskoordinator som da kan hjelpe med å rette opp i feilen

Jeg finner ikke vurderingsskjemaet

 • Gå inn på vår nettside om praksisstudier og velg din utdanning (i menyen). På høyre side i utdanningssiden finner du en lenke til ditt vurderingsskjema

Studenten har ikke levert inn sluttvurderingsskjemaet i Wiseflow. Hva gjør jeg?

 • Dersom studenten ikke har lastet opp/levert inn vurderingsskjemaet innen fristen (én uke etter siste dag i praksis) må du informere praksiskoordinator om dette. Studenten skal ikke ha karakter (bestått/ikke bestått) før studenten har levert inn vurderingsskjemaet i Wiseflow. 

Skal studenten levere inn både underveisvurderingen og sluttvurderingen i Wiseflow?

 • Studenten trenger bare å levere inn sluttvurderingsskjemaet i Wiseflow. 

Studenten har ikke møtt i praksis/avbrutt praksis, hva gjør jeg?

 • Dersom studenten har uteblitt/avbrutt praksis informerer du praksiskoordinator og sender inn første side av vurderingsskjemaet til høgskolen, som brev til postadresse: Høgskolen på Vestlandet, FLKI praksisadministrasjonen, Inndalsveien 28, 5063 Bergen. Husk å krysse av for avbrutt/ikke møtt og å signere.