Praksis i drama og anvendt teater, FLKI-Bergen

Informasjon om rammer og organisering av praksis retta for praksislærarar rektorar/praksiskoordinatorar på praksisskulane

Det er opptak til bachelorutdanning i drama og anvendt teater anna kvart år. Studimodellen for studentar med opptak i 2016 og 2018 er ikkje like, men begge studia inneheld obligatorisk praksis.

Opptak 2016

Opptak 2018

Avtalar, økonomi og planlegging