Fagærerutdanning i drama og anvendt teater

Informasjon om rammer og organisering, retta mot praksislærarar/-rettleiarar og rektorar/leiarar på praksisskulane.

Høstsemesteret 1. studieår er i tillegg et valgfag for grunnskolelærerstudenter.

Informasjon om studiet

Studieplan

Retningslinjer for praksis

Avtaler, økonomi og planlegging

På siden for avtaler, økonomi og planlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.