Praksis i faglærerutdanning i kroppsøving og idrett

Informasjon til praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet campus Bergen.

Tidligere plan for praksis er erstattet med Retningslinjer for praksisstudiet og emneplaner knyttet til hvert enkelt studieår.

Retningslinjene for praksis gir de formelle rammene for praksisopplæringen og er et viktig dokument du som praksislærer og rektor/leder forholder deg til. Retningslinjene beskriver organisering, ansvarsfordeling og rutiner ved praksisopplæringen i faglærerutdanningen.

Emneplaner

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. Dette danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

Emneplan for praksis 1. studieår

Emneplan for praksis 2. studieår

Emneplan for praksis 3. studieår