Praksis i faglærerutdanning i kroppsøving og idrett

Informasjon om rammene i praksisopplæring i faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag for praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet campus Bergen.

 Retningslinjer for praksisopplæring gir informasjon om de formelle rammene, blant annet arbeidstid, fravær, veiledning og vurdering

Emneplaner

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. Dette danner grunnlag for den vurderingen du som praksislærer skal gjøre av studenten:

Emneplan for praksis 1. studieår

Emneplan for praksis 2. studieår

Emneplan for praksis 3. studieår