Praksis i Master i samfunnsfagdidaktikk

Informasjon til praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet campus Bergen.

Første år i masterutdanningen i samfunnsfagdidaktikk består av fire emner på 15 studiepoeng hver. I forbindelse med emnet «Samfunnsfag i undervisning og formidling» skal studentene gjennomføre 15 dager praksis. Rammene for praksis finner du i retningslinjer for praksis i samfunnsfagdidaktikk. I retningslinjene finner du også lenke til studieplan og emneplaner.

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler og økonomi har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.