Praksis - master i undervisningsvitenskap - Bergen

Informasjon til praksislærere, rektorer/ledere og faglærere ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, campus Bergen.

Første år i masterutdanningen i undervisningsvitenskap består av fire emner på 15 studiepoeng hver. I forbindelse med emnene «Lærerarbeid» og «Flerfagsdidaktikk» skal studentene gjennomføre til sammen 15 dager praksis, fordelt med 6 dager i høstsemesteret og 9 dager i vårsemesteret.

I tillegg til praksisopplæringen, deltar studentene som tar matematikk fordypning i et matematikksamarbeid med en lærer i grunnskolen.

Rammer og informasjon om praksisen og matematikksamarbeidet finner du i retningslinjene for praksis

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler og økonomi har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.