Praksis i master i barne- og ungdomslitteratur

Informasjon til praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet campus Bergen.

Første år i masterutdanningen i barne- og ungdomslitteratur består av fire emner. I forbindelse med emnet «Litteraturformidling» skal studentene gjennomføre 15 dager praksis.

Rammene for praksis finner du i retningslinjenr for praksis.

Avtaler, økonomi og planlegging

På siden for avtaler, økonomi og planlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.

Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen

Samordningsutvalget for praksis i grunnskolen er et rådgivende organ som skal sikre at praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom praksisskolene og høgskolen.