Praksis - master i barne- og ungdomslitteratur

Informasjon til praksislærere, rektorer/ledere og faglærere tilknyttet fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

Første år i masterutdanningen i barne- og ungdomslitteratur består av fire emner. I forbindelse med emnet «Litteraturformidling» skal studentene gjennomføre 15 dager praksis.

Rammene for praksis finner du i retningslinjene for praksis.

Avtaler, økonomi og planlegging

På siden for avtaler, økonomi og planlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.