Praksis i barnehagelærerutdanning i Bergen

Informasjon om rammene for praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen for praksislærere og styrere/daglig leder.

Informasjon om de formelle rammene, blant annet arbeidstid, fravær, praksisteam, veiledning og vurdering:
Retningslinjer for praksis 1. studieår, ny studiemodell (heltid og deltid)
Retningslinjene for praksis 2. og 3. studieår og 4.deltid 

Emneplanene for praksis gir en beskrivelse av læringsutbyttene for praksis det enkelte studieår. 

Heltidsutdanning

Deltidsutdanningen:

Vurdering av studenters skikkethet

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet.

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler, økonomi og planlegging har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som barnehageleder/praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av praksis for neste barnehageår.

Fagutvalg i BLU er et rådgivende organ som skal sikre at blant annet praksisopplæringen utvikles og forbedres i samarbeid mellom studenter, praksisbarnehagene og høgskolen. Referat fra møtene i fagutvalget legges ut.