Praksis - master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø - Bergen

Informasjon til praksislærere, rektorer/ledere og faglærere tilknyttet fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

Første år i masterutdanningen i fysisk aktivitet og kosthold i et skolmiljø består av fire emner på 15 studiepoeng hver. Utdanningen består av to studieretninger: Studieretning for fysisk aktivitet og studieretning for mat og helse.

I første studieår har studentene tre felles emner og ett emne knyttet opp mot egen studieretning. I forbindelse med sistnevnte skal studentene gjennomføre 15 dager praksis.

Nærmere informasjon om studiet og praksis finner du i retningslinjene for praksis, master i Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø.

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler og økonomi har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.