Praksiskontrakter for videregående skoler

Vi søker samarbeid med videregående skoler i Bergen og omegn fra 1.8.2018. Her finner dere informasjon om muligheter, forventninger og fremgangsmåte for å søke. Nederst på siden finner dere lenke til informasjon om utdanningene og planlegging av praksis.

Vil din skole være en del av et utviklende og forskende miljø?

Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen har ledige praksiskontrakter og søker samarbeid med videregående skoler. Samarbeidskontrakter inngås fra 1.8.2018 og varer normalt i 4 år.

Nærmere informasjon, søknadsskjema og søknadsprosedyrer:

Fremgangsmåte ved søknad

Skolen sender søknad til høgskolen innen fristen. Søknaden sendes på eget skjema til

 • Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett 
 • Postboks 7030
 • 5020 Bergen

Søknadsfrist 15. mars 2018 (men høgskolen tar imot søknader også etter fristen).

Når skolen og høgskolen har inngått kontrakt, sender høgskolen ut forespørsler om praksislærerfunksjoner knyttet til konkrete utdanninger, studieår og fagområder. Praksislærerfunksjoner avtales årlig og revideres i årlige vedlegg til kontrakten.

Som praksisskole får dere

 • delta aktivt i utdannelsen av lærere
 • økt pedagogisk og faglig utvikling
 • delta i forskning og utviklingsarbeid ved lærerutdanningene
 • samarbeide med andre praksisskoler og praksislærere
 • kompetanseheving gjennom fagdager og kurs

Forventninger til en praksisskole

 • studentene blir godt mottatt og inkludert i skolens virksomhet
 • hele skolen stilles til disposisjon som praksisarena
 • en aktiv ledelse som tar ansvar for skolens praksisopplæring
 • praksislærere med et bevisst forhold til sin yrkesutøvelse
 • praksislærere med god faglig kompetanse

Søknadene blir vurdert på bakgrunn av følgende forhold

 • motivasjon og begrunnelse for å bli praksisskole
 • relevant kompetanse i det pedagogiske personalet
 • samsvar mellom skolens satsingsområder og fagfokus og høgskolens behov
 • aktuelle fag og utdanningsprogram for praksisopplæring
 • geografisk beliggenhet

Informasjon om utdanningene og planlegging

For informasjon om utdanningene med praksis i videregående skole og planlegging av praksis neste skole-/studieår, se nettside for avtaler, økonomi og planlegging.


Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI
Studieadministrativ leiar
Administrasjon ved FLKI