Praksis - master i musikkpedagogikk - Bergen

Informasjon til praksislærere, rektorer/ledere og faglærere tilknyttet Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

Første år i masterutdanningen i musikkpedagogikk består av fire emner på 15 studiepoeng hver. I forbindelse med emnet «Musikkpedagogisk teori, del 2» skal studentene gjennomføre 15 dager praksis.

Rammene for praksis finner du i retningslinjene for praksis i musikkpedagogikk. I retningslinjene er det også lenke til studieplanen og emneplan for musikkpedagogisk teori, del 2.

Avtaler og økonomi

På siden for avtaler og økonomi har vi samlet informasjon som er spesielt relevant for deg som skoleleder og praksiskoordinator. Her finner du informasjon om avtaleverk, prosedyrer og nødvendige skjema for planlegging av neste skoleårs praksis.


Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI