Praksiskontrakter barnehage, studiested Bergen

Vi søker samarbeid med barnehager i og rundt Bergen. På denne siden finner dere søknadsskjema og frister, samt informasjon om forventninger ved et praksissamarbeid med Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen.

Vil din barnehage være en del av et utviklende og forskende miljø?

Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, har ledige praksiskontrakter og søker samarbeid med barnehager. Samarbeidskontrakter inngås fra 1. august gjeldende studieår og varer normalt i 4 år.

Fremgangsmåte

Barnehagen sender søknad til høgskolen.  Søknaden sendes løpende på eget skjema til:

 • Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, postboks 7030, 5020 Bergen

Søknader behandles løpende, høgskolen vurderer søknadene og konsulterer barnehageeier ved behov.

Barnehagen som helhet som tar imot studenter. Det er viktig at barnehageledelsen sikrer at hele personalet stiller seg bak en søknad om praksissamarbeid og at barnehagens barnehagelærere ønsker å veilede studenter.

Etter kontraktsinngåelse sender barnehagen søknad om studieår og antall studenter (praksislærerfunksjoner) tilknyttet spesifikke utdanninger og fagfordypninger. Praksislærerfunksjonene avtales og revideres i årlige vedlegg til kontrakten.

Som praksisbarnehage får dere

 • delta aktivt i utdannelsen av barnehagelærere

 • økt pedagogisk og faglig utvikling

 • påvirke kunnskapsområdene ved lærerutdanningene

 • delta i forskning og utviklingsarbeid ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen

 • kompetanseheving gjennom fagdager og kurs

 • tilbud om gratis videreutdanning i veiledning for praksislærere

Forventninger til praksisbarnehager

 • studenter blir godt mottatt og inkludert i barnehagens virksomhet

 • hele barnehagen stilles til disposisjon som praksisarena

 • aktiv ledelse som tar ansvar for barnehagens praksisopplæring

 • ledelse og praksislærere tar ansvar som lærerutdannere

 • praksislærere med et bevisst forhold til sin yrkesutøvelse

 • praksislærere med god faglig kompetanse (minimum 3 års arbeidserfaring etter endt barnehagelærerutdanning)

 • praksislærere med motivasjon for videreutdanning i veiledning

Søknad blir vurdert på bakgrunn av følgende forhold

 • motivasjon for å bli praksisbarnehage

 • begrunnelse for å bli praksisbarnehage

 • søknad må ha bred støtte i personalet

 • kompetanse i det pedagogiske personalet

 • satsingsområder/prosjekter

 • geografisk beliggenhet

 • avdeling for lærerutdanning sitt helhetlige praksisbehov

Informasjon om utdanningen og planlegging av praksis


Administrasjon ved FLKI
Rådgivar
Administrasjon ved FLKI