Praksis i faglærerutdanning for tospråklige lærere

Informasjon til praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen.

Pedagogikk (30 studiepoeng, flerkulturelt fokus) tilbys som del av bachelor/faglærerutdanning for tospråklige lærere. Fullført bachelorgrad gir kompetanse i å undervise som faglærer i ordinære klasser og grupper i grunnskolen, med utgangspunkt gjeldende kompetansekrav. Utdanningen gir kompetanse i å undervise på norsk, men ikke i norskfaget.

Studenter som studieåret 2018-2019 tar pedagogikk skal gjennomføre tre uker fulltidspraksis i grunnskolen, uke 4-6, 2019.

Retningslinjer for praksis gir de formelle rammene for praksisopplæringen. Det er viktig at du som praksislærer og rektor/koordinator gjør deg kjent med dokumentet. Planen beskriver organisering, ansvarsfordelig, innhold og mål for praksisopplæringen i språkdidaktikk.

Avtaler og økonomi