Praksis i videreutdanning i barnehagepedagogikk

Informasjon til praksislærere og rektorer/ledere tilknyttet campus Bergen.

Videreutdanningen har ti dager praksis i en barnehage i vårsemesteret.


Rådgivar
Administrasjon ved FLKI