Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (PVP801)

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI), studiested Bergen, tilbyr videreutdanning i veiledning, 15 studiepoeng, for alle praksislærere og barnehagepedagoger  i barnehager som har praksisavtale med Høgskolen på Vestlandet.

Om studiet 

Studiet imøtekommer kravet om at praksislærer skal ha 15 studiepoeng i veiledning, jf. nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning (BLU). Videreutdanningen er gratis, men deltakerne må selv bekoste utgifter til litteratur.

Organisering og innhold

Studiet er i stor grad nettbasert og delt inn i fire moduler. I tillegg til en storsamling på høgskolen hvert semester, blir det mindre klyngesamlinger (9-12 personer) og veiledningsøvelser i smågrupper (3-4 personer).

Studiet går over to semestre med oppstart fredag 7. september (storsamling) og hjemmeeksamen i uke 21 (20.-24. mai), 2019.

Øvrig informasjon finner du i følgende dokumenter:

Emneplan

Søknadsfrist

Vi oppfordrer flere fra samme barnehage å søke. Styrer/leder søker for sine aktuelle medarbeidere. Utdanningen er aktuell for praksislærere og pedagoger som ønsker å bli praksislærer. 

Frist: 17. august
Søknadsskjema: styrer fyller ut denne Questback-lenken.

Godkjenning av annen utdanning

Utdanninger ved Høgskolen på Vestlandet:

  • Rådgivning, 30 studiepoeng godkjennes
  • Veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere i barnehage og skole (tidligere Mentor for nyutdannede...) godkjennes ikke

Utdanninger ved andre institusjoner:

  • For å få en vurdering av utdanning tatt ved en annen institusjon må e-post sendes til kontaktperson. Informasjon/vedlegg som må sendes inn er:
    • vitnemål eller karakterutskrift
    • emneplan eller annen dokumentasjon som omhandler arbeidsformer, eksamensform, vurderingsform (karakterskala A-F eller bestått/ikke bestått) og liste over pensumlitteratur
  • Utdanning/kurs som ikke gir godkjente studiepoeng vil ikke bli godkjent

Øvrige kurs i veiledning

For informasjon om videreutdanning på 30 studiepoeng, med midler knyttet til kompetanse for framtidas barnehage, ta kontakt med høgskolens kontor for etter- og videreutdanning.


Rådgivar
Administrasjon ved FLKI