Vurderingsskjema for praksis i masterutdanninger

Fakultet for lærerutdanning i campus Bergen har fem masterutdanninger med praksis. Som del av praksisopplæringen skal studentenes praksisperiode vurderes. På denne siden finner du vurderingsskjema for de ulike masterutdanningene og skjema for varsel ved fare for ikke bestått praksis.