Praksis i barnehagelærarutdanninga - for praksisfeltet

Denne informasjonen gjeld deg som er praksislærar knytt til barnehagelærarutdanninga på heiltid ved campus Sogndal.

Studieplan og praksishefte 

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av studenten sine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere som barnehagelærar.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart leverer studentane politiattest og signert erklæring om teieplikt.

Frå 1. august endrar vi læringsplattform frå Fronter til Canvas. Innlogging og hjelpesider Canvas.

Til praksisside for studentar