Praksis i PPU - for praksisfeltet

Denne informasjonen gjeld deg som er praksislærar ved Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på heiltid eller deltid knytt til campus Sogndal.

Studieplan og praksishefte 

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av studenten sine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere som lærar.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart leverer studentane politiattest og signert erklæring om teieplikt.

 

Frå 1. august endrar vi læringsplattform frå Fronter til Canvas. Innlogging og hjelpesider Canvas.

Til praksisside for studentar