Praksis idrett og friluftsliv - for praksisfeltet

Denne informasjonen gjeld deg som er praksislærar knytt til friluftsliv eller idrettsutdanningane ved campus Sogndal.

Studieplanar

Studieplan for ulike kull.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart leverer studentane politiattest og signert erklæring om teieplikt.

Til praksisside for studentar