Praksis sjukepleie - for praksisfeltet

Denne informasjonen gjeld deg som er praksisrettleiar knytt til sjukepleieutdanninga ved campus Førde.

Studieplan

Studieplan for ulike kull.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av studenten sine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere som sjukepleiar.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart leverer studentane politiattest og signert erklæring om teieplikt. Dersom studenten har merknad på politiattesten skal den leverast tidlegare.

Medisinsk testing

Før studentane skal ut i praksis må dei bekrefte at dei har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing, vaksinasjon og smitterisiko.

Utlysing av samarbeidsmidlar

Alle som tar i mot studentar i praksis er velkomne til å søke om samarbeidsmidlar

Søknadsfrist for studieåret 2019/2020 var 2. mai 2019.  

Til praksisside for studentar