Praksis sosialt arbeid - for praksisfeltet

Denne informasjonen gjeld deg som er praksisrettleiar knytt til bachelor i sosialt arbeid ved campus Sogndal.

Studieplan og praksishefte 

Studieplan for ulike kull.

I praksisheftet finn du viktig informasjon om praksisperiodane.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av studenten sine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere i yrket.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart leverer studentane politiattest og signert erklæring om teieplikt.

Tilrettelegging og særplass under praksis

Dersom studenten har behov for tilrettelegging vil vi, så langt som mogleg, ta omsyn til studenten sine behov slik at han eller ho får god nok praksisundervisning til å gjennomføre studiet og praktisere yrket. Les meir om tilrettelegging.

Utlysing av samarbeidsmidlar

Alle som tar i mot studentar i praksis er velkomne til å søke om samarbeidsmidlar. Søknadsfristen for studieåret 2017/2018 var 15. mars 2017.  


Til praksisside for studentar