Praksis vernepleie - for praksisfeltet

Denne informasjonen gjeld deg som er praksisrettleiar knytt til vernepleieutdanninga ved campus Sogndal.

Studieplan

Her finn du studieplan for ulike kull.

Skikkavurdering

Denne utdanninga har skikkavurdering. Skikkavurdering er ei totalvurdering av studenten sine faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere i yrket.

Politiattest og teieplikt

Ved studiestart leverer studentane politiattest og signert erklæring om teieplikt.

Tilrettelegging og særplass under praksis

Dersom studenten har behov for tilrettelegging vil vi, så langt som mogleg, ta omsyn til studenten sine behov slik at han eller ho får god nok praksisundervisning til å gjennomføre studiet og praktisere yrket. Les meir om tilrettelegging.

Utlysing av samarbeidsmidlar

Alle som tar i mot studentar i praksis er velkomne til å søke om samarbeidsmidlar


Til praksisside for studentar