Praksisstudier ved FHS, Stord og Haugesund

Informasjon til praksisfeltet for fakultet for helse- og sosialvitskap,  studiestad Stord og Haugesund