Praksis ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett - studiestad Stord

Informasjon til praksisrettleiarar og samarbeidspartnarar for fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI), studiestad Stord

Barnehagelærar

Femårig grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10 (MGBST og MGUST)

Grunnskulelærar 1-7 deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)


Praksiskoordinator BLU

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI

Praksiskoordinator GLU

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI

Praksiskoordinator PPU

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FLKI