Partnerskapsskolen

Prosjektets visjon er å bidra til å skape en god, relevant og fremtidsrettet skole – for elever, lærere og studenter.

«Partnerskap – for framtidens skole og lærerutdanning» er tittelen på en helt ny film om Partnerskapsskoleprosjektet. Prosjektet omfattes av sju skoler i Bergen kommune, og har vært drevet siden årsskiftet 2016/17. 

Prosjektets visjon er å bidra til å skape en god, relevant og fremtidsrettet skole – for lærere, elever og studenter.

I Partnerskapsskoleavtalen mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet (HVL) heter det: «Formålet med prosjektet er å utvikle nye modeller for partnerskap mellom skoler i Bergen kommune og Avdeling for lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).»

Nye samarbeidsformer

Partnerskapsprosjektet i Bergen har utforsket nye samarbeidsformer, og videreført allerede eksisterende samarbeid mellom Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Fagavdeling skole, og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett – nærregion Bergen (FLKI, fra 1.1.2018). Prosjektet har gjennom de siste tre årene prøvd ut ulike former for faglig og organisatorisk samarbeid, og i filmen presenteres deler av dette.

Ny film om prosjektet

Filmen «Partnerskap – for framtidens skole og lærerutdanning» viser fram to omfattende satsninger mellom HVL og skoler i Bergen: Uteskole og prosessdrama. I tillegg presenteres erfaringer med 2-årig praksis og trinnovertakelse ved partnerskapsskolene. Prosjektet er opptatt av å formidle «at vi alle er lærerutdannere», ansatte ved høgskulen og i skolene, og ikke minst understrekes betydning av langsiktig og tillitsfull kulturbygging.

Har du spørsmål til prosjektet eller reaksjoner på filmen, du ønsker å dele, er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Berit Bareksten.

Filmen kan brukes av alle som er interesserte i partnerskap, og som ønsker å formidle høgskolens samarbeid, på ulike måter og i relevante fora. I begynnelsen av juni vil det også foreligge en kortversjon. Partnerskapsskoleprosjektet varer fram til 31. juli 2020.

Filmen om partnerskapsskoleprosjektet

Kortversjon av filmen kan du se her.

Styringsdokumenter, rapporter og kartlegginger

Lærere vant pris

Tre lærere ved Rothaugen skole er tildelt Det norske videnskaps-akademis lærerpris for 2017.