Mann som smiler

Utlysningar frå kommunar

Kan du ta ekstra arbeid ved sidan av studia dine? Helseforetak og kommunar på Vestlandet deler her bemanningsbehova sine. Vil du bidra?