Mann som smiler

Kommunar treng hjelp i pandemien

Kan du ta ekstra arbeid ved sidan av studia dine? Helseforetak og kommunar på Vestlandet deler her bemanningsbehova sine. Vil du bidra?

Mobiliserer helsefagstudentar til vaksinering

Regjeringa mobiliserer no helsefagstudentar på 3. året over heile landet til å hjelpe til i vaksineringa i romjula og fram til studiestart over nyttår.

Dei aktuelle studentgruppene ved HVL er tredjeårsstudentar ved studieprogramma:

  • sjukepleie
  • vernepleie
  • radiograf
  • bioingeniør

Det er UNIT (Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking) som held i arbeidet og som jobbar med å fremskaffe ei oversikt over studentar som kan gi samtykke til å bli meldt inn i helsepersonellregisteret med søknad om lisens for å setje vaksinar. UNIT vil sende ut informasjon om dette på SMS til aktuelle studentar.

bilde av John Tveit

John Tveit

Har du spørsmål om korleis HVL kan hjelpe verksemda di?