Fysisk form, stress og mestring

Hvis du er over 16 år og går i 2. eller 3. klasse på videregående kan du være med i et forskningsprosjekt i Bergen

I dette forskningsprosjektet kan du delta i et stresseksperiment hvor vi vil finne ut mer om hvordan ungdom reagerer på, og mestrer fysisk og psykisk stress. Dette vil gi oss mer kunnskap om stressreaksjoner og kanskje også om hvordan man kan håndtere stress bedre.

Som takk for hjelpen får alle som er med målt sitt maksimale oksygenopptak og får et gavekort på 300 kr.

Vi trenger 42 deltagere som kan være med 4-5 timer en dag i uke 38 (18.09 – 22.09) på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Hvis du er med i eksperimentet skal du fylle ut spørreskjema, gjennomføre test av maksimalt oksygenopptak (løpstest på tredemølle) og bli utsatt for mildt stress som du kan oppleve i en skole- eller jobbsituasjon.

Dersom du er interessert kan du registrer deg i menyen til høyre.


Mer informasjon om prosjektet

Eksperimentet gjennomføres på Høgskulen på Vestlandet, på Campus Kronstad. De som er med får målt hjertefrekvensen (puls) igjennom hele forsøket. Du blir bedt om å fylle ut et spørreskjema med informasjon om fysisk form, trening, stress, mestring, helseplager, perfeksjonisme og karakterer på skolen. Deretter gjennomfører du en test av maksimalt oksygenopptak på tredemølle. Dette er et mål på utholdenhet. Du vil deretter bli utsatt for mildt stress som kan minne om en jobb- eller skolesituasjon. Underveis skal du svare på hvor ubehagelig du synes testene oppleves. Det vil være noen hvileperioder i løpet av eksperimentet og du vil få en tilbakemelding på slutten av dagen. Du vil få litt mat i løpet av dagen og må derfor opplyse om eventuelle allergier. Eksperimentet vil ta ca. 4-5 timer.

Informasjon om stressforsøk

Anonym deltakelse

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt (hemmelig). Det vil ikke være mulig for de som analyserer data å finne ut hvem du er. Alle data som brukes om deg i publikasjoner vil publiseres anonymt slik at ingen deltagere kan kjennes igjen.

Tidspunkt for gjennomføring

Eksperimentet vil bli gjennomført i uke 38 (18.09 – 22.09). Det vil hovedsakelig gjennomføres på dagtid, men kan også foregå på ettermiddag/ kveld etter avtale.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du:
• Er frisk
• Går i 2. eller 3. klasse på videregående skole i Bergen
• Klarer å gjennomføre test av maksimalt oksygenopptak på tredemølle (dvs. kunne løpe til utmattelse)

Du kan ikke delta i studien dersom du:
• Tidligere har gjennomført test av maksimalt oksygenopptak siste 12 mnd.
• Er i behandling for psykiske problemer (inkludert angst og depresjon)
• Er en del/ alvorlig plaget med angst og/eller depresjon nå eller i løpet av sist måned
• Går på medisiner som kan påvirke testene
• Misbruker alkohol eller dop
• Røyker
• Har astma som plager deg i det daglige liv

Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon i forskergruppen

Trenger du noen å snakke med?

Dersom du har behov for å snakke med noen kan du kontakte helsesøster på skolen eller fastlegen din.

Ved behov for akutt hjelp kontakt

Bergen Legevakt: 55 56 87 60
Livskrisehjelpen: 55 56 87 54
Voldtektsmottak: 55 56 87 60

Lurer du på noe?
Professor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag
Erna Bjørke
Masterstudent, Idrettsseksjonen