Fagvalg i 4-årig grunnskolelærerutdanning

Vestlandsklasse er et studietilbud som vil ha undervisning som er helt eller delvis nettbasert og/eller samlingsbasert på campuser. Det er nå under utarbeiding slike alternative undervisningsopplegg for fagene KRLE og Mat og helse. 

Fag blir tilbydd under forutsetning at det melder seg nok søkere.

Praktisk informasjon om fagvalg finner du her.

NB: Denne siden oppdateres fortløpende.

GLU 1-7 Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Stord

Haust 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Sogndal

Haust 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 5-10, campus Sogndal

Haust 2019

Vår 2020

GLU 5-10 campus Stord

Haust 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)