Fagvalg i 4-årig grunnskolelærerutdanning

Denne fagoversikten gjelder for deg som tar fireårig GLU 1-7 og GLU 5-10 og er kull 2016.

NB: Fag blir tilbydd under forutsetning at det melder seg nok søkere. Praktisk informasjon om fagvalg finner du her.

GLU 1-7 Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Stord

Haust 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Sogndal

Haust 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 5-10, campus Sogndal

Haust 2019

Vår 2020

GLU 5-10 campus Stord

Haust 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)