Fagvalg i 4-årig grunnskolelærerutdanning

Vestlandsklasse er et studietilbud som vil ha undervisning som er helt eller delvis nettbasert og/eller samlingsbasert på campuser. Det er nå under utarbeiding slike alternative undervisningsopplegg for fagene KRLE og Mat og helse. 

Fag blir tilbydd under forutsetning at det melder seg nok søkere.

GLU 1-7 Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

 • Engelsk 1
 • Samfunnsfag 1
 • Naturfag 1
 • Tegnspråk 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Musikk 1 (kan bli omgjort til vestlandsklasse)
 • Drama
 • Utveksling
 • Kroppsøving 1
 • Mat og helse 1 vestlandsklasse
 • KRLE 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Matematikk 2
 • Norsk 2
 • Engelsk 2
 • Samfunnsfag 2
 • Naturfag 2
 • Tegnspråk 2
 • Mat og helse 2 vestlandsklasse
 • Musikk 2
 • KRLE 2 
 • Kunst og håndverk 2 
 • Spesialpedagogikk
 • KRLE 1
 • Kroppsøving 2

GLU 1-7 campus Stord

Haust 2019 (30 STP, del 1)

 • Utveksling
 • Kroppsøving 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Musikk 1
 • Spesialpedagogikk
 • KRLE 1 vestlandsklasse
 • Mat og helse 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Utveksling
 • Kroppsøving 2
 • Samfunnsfag 1
 • Engelsk 1
 • Naturfag 1
 • Musikk 2
 • Kunst og håndverk 2
 • Mat og helse 2 vestlandsklasse

GLU 1-7 campus Sogndal

Haust 2019 (30 STP, del 1)

 • Utveksling
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Naturfag 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Spesialpedagogikk
 • Musikk 1
 • KRLE 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Utveksling
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Global Knowledge
 • Musikk 2 
 • Kunst og håndverk 2

GLU 5-10 campus Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

 • Matematikk 1
 • Norsk 1
 • Engelsk 1
 • Samfunnsfag 1
 • Naturfag 1
 • Tegnspråk 1
 • Kroppsøving 1
 • Drama 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Musikk 1
 • Utveksling
 • Utdanningsvalg vestlandsklasse
 • KRLE 1 vestlandsklasse
 • Mat og helse 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Matematikk 2
 • Norsk 2
 • Engelsk 2
 • Samfunnsfag 2
 • Naturfag 2
 • Tegnspråk 2
 • Kroppsøving 2
 • KRLE 1
 • Spesialpedagogikk 1
 • Musikk 2
 • Mat og helse 2 vestlandsklasse
 • Kunst og håndverk 2
 • Utveksling

GLU 5-10, campus Sogndal

Haust 2019

 • Utveksling
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Naturfag 1
 • Spesialpedagogikk
 • Utdanningsvalg vestlandsklasse
 • KRL 1 vestlandslasse
 • Musikk 1 
 • Kunst og håndverk 1

Vår 2020

 • Utveksling
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Global Knowlegde
 • Musikk 2
 • Kunst og håndverk 2

GLU 5-10 campus Stord

Haust 2019 (30 STP, del 1)

 • Utveksling
 • Engelsk 1
 • Kroppsøving 1
 • Samfunnsfag 1
 • Utdanningsvalg vestlandsklasse
 • Musikk 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Mat og helse vestlandsklasse
 • KRLE 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Utveksling
 • Engelsk 2
 • Kroppsøving 2
 • Samfunnsfag 2
 • Naturfag 1
 • Engelsk 1
 • Samfunnsfag 1
 • Mat og helse 2 vestlandsklasse
 • Musikk 2
 • Kunst og håndverk 2