Valg av fag 2 i Master Grunnskolelærerutdanning 5.-10. 1.klasse

Master i grunnskolelærerutdanning 5-10 har et omfang på 300 studiepoeng over fem år. Den obligatoriske delen av utdanningen er på 60 studiepoeng, og 240 studiepoeng er fag velges. Fag 1 velges ved opptak, fag 2 velges første semester og fag 3 i andre studieår.

Mer informasjon om studiet sin oppbygging: Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn i Bergen - Høgskulen på Vestlandet.

Masterfaget blir i et av undervisningsfagene, profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk, og snart kommer det mer informasjon om hvilke fag som kan velges som fag 3.

Informasjon om fagene som kan velges

Mer informasjon om innhold, emnebeskrivelse og faglig kontaktperson for fagene:

Fagvalgsdag med informasjon om fagene og mulighet for å snakke med faglærer blir arrangert 19. september kl. 14.30-15.30 Solheim stasjon(vrimleareal mellom kantine og bibliotek.), Kronstad. Faglærerene står på stand, gir informasjon og svarer på spørsmål. Studieveileder svarer også på spørsmål om valget, studentweb og opptaket.

Frister

  • 15. september – åpner studentweb for valg av fag.
  • Drop-in studieveileder studenttorget mandag 17. september kl. 9-11 og torsdag 20. september kl 11-13.
  • Frist for å velge blir 1. oktober kl 23.59
  • Opptak blir offentliggjort 15. oktober på studentweb.

Slik velger du:

  1. Gå inn på studentweb
  2. Velg utdanningsplan
  3. Sett opp fem prioriteringer

Dersom det melder seg flere studenter enn det er studieplasser, blir opptaket bestemt av poeng ved opptak. Du kan ikke gjøre om på valget etter fristen, og opptaket er endelig, så det er viktig at du setter deg godt inn i emnebeskrivelsen for faget og studiemodellen for utdanningen før du velger. Dersom du ikke velger innen fristen, blir du ikke med på første fordeling av studieplasser og må velge mellom fag som har ledige studieplasser.

Hva skal jeg velge?

Å velge fag er vanskelig av flere grunner, og mange spør «hva er lurt å velge?». Dette spørsmålet har vi ikke svar på, men her er noen stikkord med tema som du bør se på og som kan hjelpe deg på veien:

Godskriving og fritak

Krav til fritak for fag i grunnskolelærerutdanningen er at faget har fagdidaktikk og praksis er skolefag og inntil 30 studiepoeng kan være skolerelevante emner (emner som er relevant for undervisningsstilling). 

Utveksling

Det vil være mulig å søke studentutveksling i en praksisperiode eller i et fag, og hoveddelen av tilbudet vil være i høstsemester tredje studieår.