Praktisk informasjon om valg av fag 4. studieår GLU

NB: om du ønsker å bytte over til masterutdanning må du søke om dette på HVL sin søknadsweb innen 1. mars.

Hva skal jeg velge?

Å velge fag er vanskelig av flere grunner, og mange spør «hva er lurt å velge?». Dette spørsmålet har vi ikke svar på, men her er noen stikkord med tema som du bør se på og som kan hjelpe deg på veien:

Vestlandsklasse

Vestlandsklasse er et studietilbud som vil ha undervisning som er helt eller delvis nettbasert og/eller samlingsbasert på campuser. Det er nå under utarbeiding slike alternative undervisningsopplegg for fagene KRLE og Mat og helse. 

Godskriving og fritak

Krav til fritak for fag i grunnskolelærerutdanningen er at faget har fagdidaktikk og praksis er skolefag og inntil 30 studiepoeng kan være skolerelevante emner (emner som er relevant for undervisning i grunnskolen).

Kom på fagvalgsdag

Fagvalgsdagen blir arrangert 13. februar kl. 1430-1530 i vrimlearealet mellom kantinen og biblioteket på Kronstad. Faglærerene står på stand, gir informasjon og svarer på spørsmål. Studieveileder svarer også på spørsmål om valget, studentweb og opptaket.

For informasjon om fagvalgsdag ved campus Sogndal og campus Stord – se egen informasjon på epost.

Frister

  • 15. februar: Studentweb for valg av fag åpner
  • 1. mars kl. 23.59: Frist for å velge
  • 15. mars: Opptak blir offentliggjort på studentweb.

Slik velger du – sett opp ett valg for høst og ett valg for vår:

  • Gå inn på studentweb
  • Velg utdanningsplan
  • Sett opp seks prioriteringer ( 1.høst-2.vår, 3.høst-4.vår, 5.høst-6.vår)