Kaltura

Programinformasjon

NB! Kaltura blir erstatta av Panopto og blir avslutta ved HVL våren 2022.

Videoplattformen Kaltura er HVL sitt verktøy for å ta skjermopptak og dele video- og lydfiler i Canvas. I denne modulen har vi samlet ressurser om hvordan du kan bruke Kaltura på en best mulig måte.

Hva er Kaltura?

Ta Kaltura i bruk for første gang

Hvordan lage skjermopptak med Kaltura Capture

Hvordan laste opp en mediefil til "Mine mediefiler" og gjøre den tilgjengelig i "Emnets mediefiler"

Hvordan legge inn en video fra Kaltura ("Emnets mediefiler") på en side i Canvas

Hvordan laste opp en video til Kaltura og lage en delingslenke

Levere podcast som arbeidskrav

Lenke til Kaltura
Kaltura