IT-hjelp for studentar

IT-hjelpa for studentar kan hjelpe deg med alt frå oppkobling på trådlaust nett til skrivarproblem.

Digital IT-hjelp - Chat med oss

Måndag, tysdag, torsdag, fredag: kl. 8-12
Onsdag: kl. 8-16

1. Gå til http://office365.hvl.no og logg deg inn med din HVL-studentkonto.
2. Opne Teams, vel ny chat og skriv "IT-hjelp for Studentar" i feltet.

Studentar kan også få IT-hjelp på e-post it-hjelp@hvl.no og telefon 55 58 58 88.