Programvare og IT-utstyr

Som student ved HVL har du gratis tilgang til programvare som kan være nyttig i studietiden. Du finner mer informasjon om hvilke programmer som er tilgjengelige og hvordan du går frem for å få tilgang til dem på denne siden.

Programvare som er tilgjengelig for nedlasting

Installasjonen skjer på eget ansvar. IT-tjenesten ved HVL gir ikke brukerstøtte på private PC-er, og er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som kan oppstå. Programvaren skal ikke videreformidles til personer som ikke er tilknyttet Høgskolen på Vestlandet. Programvaren kan kun benyttes så lenge du er student ved Høgskolen på Vestlandet, og i samsvar med lisensbetingelsene for produktet.

Microsoft programvare for studenter ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Microsoft Azure Dev Tools For Teaching er et tilbud fra Microsoft hvor studenter og ansatte ved tekniske utdanninger kan få tilgang til deler av programvareporteføljen fra Microsoft kostnadsfritt. Det er i hovedsak engelske versjoner av programmene som er tilgjengelige. Programvaren kan benyttes privat og i opplæringsøyemed, men er ikke tillat brukt til kommersielle formål.

For å få tilgang til programvaren må du gå til https://aka.ms/devtoolsforteaching og logge deg på med HVL-kontoen din. Merk at det kan ta noe tid før programvaren er tilgjengelig etter første pålogging, så du må muligens vente noen timer og så logge deg på igjen.

Mer informasjon om Azure Dev Tools for Teaching.