Læringsmiljø og læringsstøtte

Treng du studierettleiing, tilrettelegging av studiesituasjonen eller berre nokon å snakke med? Vi er her for deg!

Studierettleiing

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål. 

Vel ditt fakultet:

Tilrettelegging

Har du behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen? Vi kan hjelpe deg med ulike typar tilrettelegging for å gi deg ein best mogleg studiekvardag.

Treng du nokon å snakke med?

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg. Med Saman sine rådgivarar og psykologar kan du snakke om alt frå heimlengsel, stress, einsemd og bekymringar til prestasjonsangst eller manglande motivasjon. Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Du kan og ta kontakt med studentombodet ved HVL, som kan gje deg råd om kva rettar du har i høve til studiesituasjonen din.

 

Sjå også: