Læringsmiljø og læringsstøtte

Treng du studierettleiing, tilrettelegging av studiesituasjonen eller berre nokon å snakke med? Vi er her for deg!

Snarvegar: Snakke med nokon | Studierettleiing | Læringsressursar 

Treng du nokon å snakke med?

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg. Med studentrådgivarane kan du snakke om alt frå heimlengsel, stress, einsemd og bekymringar til prestasjonsangst eller manglande motivasjon.

Studierettleiing

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål. 

Vel ditt fakultet:

Læringsressursar

Er du på jakt etter læringsressurar ved HVL eller nasjonalt, eller lurar på korleis vi jobbar med det heilhetlege læringsmiljøet ved HVL?

Vel det du vil vite meir om:

 

Karriererettleiing

Karriererettleiarane våre kan rettleie deg og vere ein samtalepartnar rundt spørsmål knytt til studiet ditt eller vegen vidare.

Kva vil du vite meir om?

Lurar du på noke?


bilde av Thomas Mikkelsen

Thomas Mikkelsen

Rådgivar, Avdeling for utdanningskvalitet