Læringsmiljø og læringsstøtte

Vi er her for deg!

Nyttige råd og tips til korleis du kan takle studiekvardagen

Assistert Selvhjelp har laga eit meistringsverktøy som du kan sjekke ut.

Gode kvardagstips frå Studenttinget:

  • Lage ein dagsplan for å halde dagane strukturet
  • Repetere pensum
  • Lage aktivitetsliste for karantenedagane
  • Lage knallgod speleliste på spotify
  • Middagsdate på facetime
  • Vere med på live treningstimar på nett
  • Ringe besteforeldre, familie og vener

Klikk her for fleire tips frå Studenttinget!

Studentsamskipnaden Saman

Du kan óg kontakte Saman, som har utvida den digitale tenesta si.

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg og hos Saman kan ein snakke med erfarne rådgivarar og psykologar. Saman sine rådgivarar og psykologar følger opp vanskar knytt til studie, personlege problem som ein ønsker å snakke med nokon om, eller psykiske helseplager som ein ønsker behandling for. Tilbodet blir gitt både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Saman har starta opp med digitale kurs.