Ressurser i arbeidet med læringsmiljøet og studiestart ved HVL

Her får du oversikt over ressurser knyttet til læringsmiljø og læringsstøtte ved HVL.

Eksamenskoden

Lær deg å mestre triksene som gjør at du kan lykkes med eksamen og som student! Les mer på eksamenskoden.no 

Les fagartikkel om Eksamenskoden

«FIN Start» for ingeniør- og naturvitenskapstudenter

«FIN start» er et tiltak i oppstarten av studentenes første semester ved Fakultet for for ingeniør- og naturvitskap (FIN). FIN start ble gjennomført første gang i 2019. Fakultet har store ambiøse med prosjektet: Bedre trivsel, bedre resultat og lavere frafall. Se videoen Psykososialt læringsmiljø - Hva gjør vi på FIN

FIN start er inspirert av Teknostart ved NTNU og omfatter de to første ukene av semesteret. ved NTNU og omfatter de to første ukene av semesteret. Førsteårsstudentene skal jobbe med er matematikk (i form av introduksjon til MATLAB) og et ingeniørfaglig innføringsemne. Det legges stor vekt på at studentene skal bli kjent med hverandre (faglig samarbeid) og få forståelse for overgangen fra elev til student (arbeidstid og selvstendighet).

Les hele evalueringsrapporten for 2020, med planer for 2021  

Mentorordningen

Studentmentorene skal bidra til at du som førsteårsstudent blir raskere faglig og sosialt integrert i studieprogrammet og i studiemiljøet. Kort sagt skal ordningen gjøre overgangen fra videregående skole til høgskole enklere for de ferske studentene våre.

HVL startet et pilotprosjekt våren 2020 med mentorordning for førsteårsstudentene ved HVL. Våren 2021 startet pilot nr. 2 opp, og høsten 2021 utvider vi med nye mentorordninger på ulike studieprogram ved HVL.

Hva er mentorordningen?

En mentor er en erfaren student som kan støtte deg i studiet. Med mentoren kan du diskutere ulike sider ved det å være student med. Det kan for eksempel være prestasjonspress, eksamensmestring, ensomhet, tvil om studievalg, mangel på motivasjon og lignende.

Studentmentorene kjenner også studiestedet, og kan bidra til at du får oversikt over og dra nytte av tilbud knyttet til studentvelferd og organisasjonsliv både i og utenfor høgskolen.

Fadderordningen er et studentorganisert tilbud i studiestarten som går over de første ukene av førstesemesteret. I fadderuka er det i hovedsak sosiale aktiviteter som foregår også på fritida, enten på eller utenfor campus.

Som student ved HVL vil du gjennom semesteret møte andre viderekomne studenter som har ulike roller, som gruppeleder, studentassistenter og lignende. En av forskjellene på en studentsassistent/gruppeleder og en mentor, er at studentmentoren er forberedt på samtaler og gruppediskusjoner som ikke relaterer seg direkte til pensum eller faget

Mentorordningen starter opp helt i starten av studieåret, studentmentorene er tilgjengelig for førsteårsstudentene hele første semester og i mange tilfeller gjennom hele første studieår. Tilbudet er forankret i studiet og administrert av fakultetet eller instituttet, og foregå i hovedsak på campus på dagtid

Hvorfor mentor?

Mesteparten av aktivitetene i mentorordningen er frivillige, men ved å delta får du informasjon du ellers gjerne ville brukt tid på å lete opp eller i verste fall oversett. Du kan høste av erfaringene til medstudenter, du kan få innsikt og kunnskap som gir studiehverdagen enklere og du blir del av et støttende og inkluderende fellesskap.

Spørsmål om mentorordningen?

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til Øystein Backelin: oystein.backelin@hvl.no

Studentassistenter

Studentassistentene våre spiller også en viktig rolle for å gi godt læringsutbyte, læringsmiljø og studieprogresjon. Gjennom ordningen får ferske studenter knytte kontakt med andre studenter som har mer erfaring enn dem selv.

Her kan du lese mer om studentassistenter ved HVL.