Nasjonale ressurser i arbeidet med læringsmiljøet

Her finner du nasjonale ressurser om hvordan jobbe med universell utforming og inkluderende læringsmiljø.

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Visste du at HVL er med i kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning? Dette er et nasjonalt nettverk for ansatte i høyere utdanning – for å oppnå bedre gjennomføring, bedre resultat og lavere frafall. Nettverket jobber for kompetansebygging med deling av erfaringer og kunnskap på ulike møteplasser for ansatte i UH-sektoren som jobber med å legge til rette for at studentene skal lykkes!

Les mer om nettverket her 

Øystein Backelin er HVL sin ressursperson i nettverket.

Universell utforming

Universell utforming er hovedstrategien for et inkluderende læringsmiljø. Universiteter og høyskoler skal sørge for at institusjonens alminnelige funksjoner er universelt utformet.

Plikten til universell utforming omfatter institusjonens fysiske omgivelser, informasjon- og kommunikasjonsteknologien (IKT) og det digitale læringsmiljøet. Universell utforming innebærer at omgivelsene må utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten særskilt tilpasning.

Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning, og jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Her kan du finne gode ressurser om universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøarbeid.

Nyttige lenker om universell utforming:

Studentenes helse-og trivselsundersøkelse

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen ellers. Du finner mer informasjon på studenthelse.no