Studentassistent ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Vil du bli studentassistent ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap? Vi søker studentar til spennande til deltidsstillingar!

Vil du bidra til at andre studentar får ein god studiekvardag? Som studentasssitent får du vere med på å styrke arbeidet med kvalitet i utdanninga og sikre eit godt læringsutbytte og læringsmiljø. 

Forventningar til deg

  • Du kan arbeide sjølvstendig og likar å samarbeide med andre studentar
  • Du er strukturert og er god til å planlegge, men samtidig fleksibel og kan improvisere
  • Du evner å sjå og lytte til dine medstudentar
  • Du har lyst til å bidra til å skape eit godt læringsmiljø

Ledige stillingar