Studentassistent ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Vil du bli studentassistent ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap? Vi søkjer studentar til spennande til deltidsstillingar!

Vil du bidra til at andre studentar får ein god studiekvardag? Som studentasssitent får du vere med på å styrke arbeidet med kvalitet i utdanninga og sikre eit godt læringsutbytte og læringsmiljø. 

Forventningar til deg

  • Du kan arbeide sjølvstendig og likar å samarbeide med andre studentar
  • Du er strukturert og er god til å planlegge, men samtidig fleksibel og kan improvisere
  • Du evner å sjå og lytte til dine medstudentar
  • Du har lyst til å bidra til å skape eit godt læringsmiljø

Ledige stillingar

Institutt for maskin- og marinfag
Bergen: 

  • Statikk og fasthetslære (MAS142). Spørsmål om stillinga kan rettast til faglærar Anna Kosinska
  • 3d modellering (ING126): Spørsmål om stillinga kan rettast til faglærar Hassan Momeni
  • Matlab (ING126): Spørsmål om stillinga kan rettast til faglærar Victoria Popsueva

Haugesund: 

  • Grunnleggende fluidmekanikk (MAS220). Spørsmål om stillinga kan rettast til faglærer Liina Sangolt