Studentassistent ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Vil du bidra til at andre studentar får ein god studiekvardag? Vi er på jakt etter studentassistentar våren 2022!

Er du 2. eller 3. årsstudent?  Erfaringa du har gjort deg som student ser vi på som veldig verdifull, og du vil som studentassistent vere ein stor ressurs for nye studentar. Dette er ei unik moglegheit til å utvikle deg sjølv og dine pedagogiske evner.

Om jobben

For å styrke arbeidet med kvalitet i utdanninga og sikre godt læringsutbyte, læringsmiljø og studieprogresjon ønskjer høgskulen at alle studentar skal få tilbod om delta i ei studentgruppa leia av ein studentassistent.

Som studentassistent får du ansvar for ei eller fleire studentgrupper som du møter jamleg gjennom haustsemesteret. Målet er å bidra til at studentane lykkast i utdanninga si, både fagleg og sosialt.

Tema for møta kan vere fagleg, studiemeistring, motivasjon og rett og slett det å bli kjende med kvarandre og faget ein studerer.

Du får opplæring, og du vil ha ein fagleg kontaktperson som følgjer opp undervegs.

Vi legg til rette for at du kan ha fleire deltidsstillingar som studentassistent samtidig.

Ledige stillingar

Campus Haugesund

Nautikk - Hausten 2023

Simulatorassistentar NAB1027 Navigasjon II

Det er behov for 2 simulatorassistentar som kan vere med i simulatorundervisninga i Navigasjon II til våren. Det er studentar som går i 3. klasse nautikk våren 2023 som er aktuelle, og det vil ikkje vere undervisning for 3. klasse på dei tidspunkta det er simulatorundervisning i Navigasjon II. Stillingsutlysing blir lagt ut i Canvas i Fellesrom Nautikk i starten av november.

Kollokvieleiarar for 1. klasse

Det er behov for 2-3 kollokvieleiarar som kan hjelpe 1. års studentane med oppgåveløysing m.m. på studentdrivne kollokviegrupper ein gong i veka. Stillingsutlysing blir lagt ut i Canvas i Fellesrom Nautikk i starten av november.

Campus Bergen

Økonomi og administrasjon

På institutt for økonomi og administrasjon trenger vi flere studentassistenter våren 2022. Kontaktperson for alle stillingene er Robertino Giovanni Salvesen Paparazzo

 

BØA116 Markedsføring

Ved campus Bergen har vi behov for studentassistenter i emnet i BØA116 Markedsføring våren 2023.

Du vil hjelpe til med gjennomføring av oppgaver i øvingstimene, samt utarbeidelse av og tilbakemelding på arbeidskrav.

Du vil jobbe fem timer i uken.

Søknadsfrist er 20. desember 2022

Campus Sogndal

Vil du være studentassistent i Finansregnskap med analyse til våren?

Søker etter 2-4 studentassistentar som kan ha ansvar for oppgåveseminar om lag to timar pr. veke På oppgåveseminar kan studentane be om hjelp til oppgåveløysing. Det er forventa at studentassistent i tillegg til å rettleie den einskilde student, i nokre tilfelle gjennomgår løysing i plenum. Oppgåve og løysingsforslag vil bli utarbeida av faglærar.

Søkjarane må ha gjennomført kurset finansregnskap med analyse (BØA117) med karakter A eller B. 

Søknad kan sendes på e-post til: mona.kristin.nytun@hvl.no

Emneansvarleg for BØA117 Finansregnskap med analyse, våren 2023. 

Vil du være studentassistent i økonomistyring til våren?

Søker etter 1 studentassistent som kan ha ansvar for oppgåveseminar om lag to timar pr. veke På oppgåveseminar kan studentane be om hjelp til oppgåveløysing. Det er forventa at studentassistent i tillegg til å rettleie den einskilde student, i nokre tilfelle gjennomgår løysing i plenum. Oppgåve og løysingsforslag vil bli utarbeida av faglærar.

Søkjarane må ha gjennomført kurset økonomistyring BØA 205 økonomistyring med karakter A eller B. 

 Søknad kan sendes på e-post: willy.myhre@hvl.no

Emneansvarleg for BØA 205 Økonomistyring, våren 2023.

 

Vil du være studentassistent i strategi til våren?

Søker etter studentassistenter til strategiseminar om lag fire timar pr. veke medio februar – medio mars. På strategiseminar kan studentane be om hjelp til oppgåveløysing. Det er forventa at studentassistentane rettleier studentgruppene og i nokre tilfelle deltar saman med emneansvarleg i plenumdiskusjon/spørsmålrunde i etterkant av gruppearbeid.

Søkjarane må ha gjennomført kurset med karakter A eller B.

Søknad kan sendes på e-post: hildegunn.loftesnes@hvl.no 

Emneansvarleg OR6-1005 strategi, våren 2023.