Studentassistent ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Vil du bidra til at andre studentar får ein god studiekvardag? Vi er på jakt etter studentassistentar våren 2022!

Er du 2. eller 3. årsstudent?  Erfaringa du har gjort deg som student ser vi på som veldig verdifull, og du vil som studentassistent vere ein stor ressurs for nye studentar. Dette er ei unik moglegheit til å utvikle deg sjølv og dine pedagogiske evner.

Om jobben

For å styrke arbeidet med kvalitet i utdanninga og sikre godt læringsutbyte, læringsmiljø og studieprogresjon ønskjer høgskulen at alle studentar skal få tilbod om delta i ei studentgruppa leia av ein studentassistent.

Som studentassistent får du ansvar for ei eller fleire studentgrupper som du møter jamleg gjennom haustsemesteret. Målet er å bidra til at studentane lykkast i utdanninga si, både fagleg og sosialt.

Tema for møta kan vere fagleg, studiemeistring, motivasjon og rett og slett det å bli kjende med kvarandre og faget ein studerer.

Du får opplæring, og du vil ha ein fagleg kontaktperson som følgjer opp undervegs.

Vi legg til rette for at du kan ha fleire deltidsstillingar som studentassistent samtidig.

Ledige stillingar

Økonomi og administrasjon, campus Bergen

 • Studentassistentar til øvingar i emnet Samfunnsvitenskapelig metode – kvantitativ del. Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre øvingar i SPSS som blir brukt i faget. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Kontakt Mohammed Nazar.

 • Studentassistentar til øvingar i emnet Rettferdig fordeling og rettferdig skatt. Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Kontakt Mohammed Nazar

 • Studentassistentar til øvingar i emnet BØA 166 (Markedsføring I)  Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka» Kontakt Mohammed Nazar

 • Studentassistenter for «Rådgiver for digital økonomi og ledelse»
  Instituttet søker studentassistenter for vår og høst 2022 Til etter- og videreutdanningsprogrammet «Rådgiver for digital økonomi og ledelse»
  Se lenke for mer informasjon.

Økonomi og administrasjon, campus Sogndal

Vi er på jakt etter studentassistentar innan føljande emne:

 • Marknadsføring
 • Finansrekneskap med analyse
 • Makroøkonomi
 • Strategi

Sjå utlysningsteksten for studentassistentar ved Institutt før økonomi og administrasjon i Sogndal. Send ein kort søknad til programkoordinator Mona Kristin Nytun. Søknadsfrist 13. desember.

Sosiologi og historie, campus Sogndal

 • Sosiologiutdanninga treng fleire studentassistentar. Kontakt Lars Edvin Gjelstad. Søknadsfrist 8. desember.

 • Historieutdanninga treng fleire studentassistentar. Kontakt Knut Einar Utnes Øyangen. Søknadsfrist 8. desember.

Økonomi og administrasjon, campus Haugesund

 • Studentassistentar til øvingar i emnet Makroøkonomi. Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Kontakt Knut Steffen Kvala. Oppstart fra 18.januar

 • Studentassistentar til øvingar i emnet Statistikk for økonomar Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Kontakt Knut Steffen Kvala. Oppstart fra 18.januar