Studierettleiing økonomi, samfunnsvitskap og maritime studium

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Få rettleiing på din campus

Campus Bergen

Vi er her for deg! Du som student kan bestille tid for studierettleiing eller ta kontakt på e-post. Du kan få time til rettleiing til og med veke 24. Veke 33–35 blir det drop-in rettleiing. Du kan booke time frå veke 36. 

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FOS-studierettleiar@hvl.no.

Du kan bestille samtale til desse tidspunkta (frå veke 36)

Bachelorgrad

 • Tysdag 09.00-11.00
 • Torsdag 09.00-11.00

Mastergrad

 • Onsdag 09.00-11.00
 • Fredag 09.00-11.00
Bestill time for rettleiing

 

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Studentrådgivinga i K2

Nokon gongar treng du tilrettelegging eller ein pause frå studiet. Kanskje vil du søke om godskriving av emne frå ein annan institusjon, eller ta eit studieopphald i utlandet? Vi kan gi deg råd og rettleiing i slike situasjonar. Vi er her for deg!

Hos studentrådgivinga i K2 finn du:

 • Studierettleiarar frå ditt fakultet
 • Eining for læringsmiljø og læringsstøtte
 • Opptak og rekruttering
 • Studentombodet
 • Representantar frå studentdemokratiet ved HVL
 
Studentrådgivinga i Bergen

Campus Haugesund

Campus Førde

Campus Sogndal

Kva vil du vite meir om?